JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kärsimystien pääosassa nähdään Tapani Kalliomäki, joka esitti Jeesusta myös 2016 ja 2012. Kuva: Markku Lehtinen

Kärsimystien pääosassa nähdään Tapani Kalliomäki, joka esitti Jeesusta myös 2016 ja 2012. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtunen

Lahden Kärsimystie siirtyy vuodella – "To­teu­tam­me sen, kun olo­suh­teet ovat jäl­leen suo­tui­sat"

23.9.2020
Markus Luukkonen

Kär­si­mys­tie-ka­tu­näy­tel­mää ei näh­dä sit­ten­kään Lah­den kes­kus­tas­sa vie­lä pää­si­äi­se­nä 2021. Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mi­an ai­heut­ta­ma epä­var­muus tuo­tan­non käyn­nis­tä­mi­ses­sä ja lä­pi­vien­nis­sä joh­ti­vat kau­pun­kis­pek­taak­ke­lin siir­tä­mi­seen yh­del­lä vuo­del­la eteen­päin. Tuo­tan­toon tar­vi­taan 150–200 va­paa­eh­tois­ta muun mu­as­sa näyt­te­li­jöik­si, kuo­roon, kan­san­jouk­koon, tar­peis­ton­hoi­ta­jik­si ja pu­vus­ta­jik­si.

– Ha­lu­an kiit­tää läm­pi­mäs­ti kaik­kia nii­tä in­nok­kai­ta, jot­ka jo eh­ti­vät osoit­taa kiin­nos­tuk­sen­sa. Näy­tel­mä on vah­vas­ti mei­dän mo­nien mie­les­sä, ja to­teu­tam­me sen, kun olo­suh­teet ovat jäl­leen suo­tui­sat, ker­too näy­tel­män tuot­ta­ja Mar­ja Ok­ko­la.

Kär­si­mys­tie-näy­tel­mä on Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män suur­tuo­tan­to. Sitä on esi­tet­ty Lah­des­sa ai­em­min vuo­si­na 2000, 2001, 2003, 2004, 2012 ja 2016. Näy­tel­män oh­jaa­ja on Pet­ri Lis­ki, ja Jee­suk­sen pää­roo­lin esit­tää Ta­pa­ni Kal­li­o­mä­ki.

Lue lisää aiheesta