JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

”Kaikkea tehdään, mitä järkeväksi nähdään” – laste­noh­jaaja Johanna Halttusen työnkuva on muuttunut radi­kaa­listi

”Eipäs karata!” Padasjoen seurakuntakodilla pestiin Legoja, kun kerhot on suljettu.

”Eipäs karata!” Padasjoen seurakuntakodilla pestiin Legoja, kun kerhot on suljettu.

18.3.2020
Janne Urpunen

Kuh­mois­ten-Pa­das­jo­en kap­pe­li­seu­ra­kun­nan las­te­noh­jaa­ja Jo­han­na Halt­tu­sen työn­ku­va on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti sen jäl­keen, kun seu­ra­kun­nan päi­vä- ja per­he­ker­hot sul­jet­tiin.

– Ai­ka yk­si­näis­tä on. Sun­tio pii­pah­ti, mut­ta mui­ta ei ole ta­los­sa il­ta­päi­väl­lä nä­ky­nyt. Työ­pa­rii­ni olin yh­tey­des­sä pu­he­li­mit­se, Halt­tu­nen ker­too Pa­das­jo­en seu­ra­kun­ta­ko­dil­ta.

– Sii­vous­hom­mis­sa olen. Le­lu­ja puh­dis­tan. Se kuu­luu muu­ten­kin toi­men­ku­vaan sil­loin, kun ai­kaa lii­ke­nee. Pin­to­ja pyy­hin ja jää­kaa­pin puh­dis­tan pi­laan­tu­vis­ta elin­tar­vik­keis­ta. Kaik­kea teh­dään, mitä jär­ke­väk­si näh­dään. Tois­tai­sek­si töi­tä on riit­tä­nyt, mut­ta olem­me lo­mau­tu­su­han al­la.

Halt­tu­nen on va­rau­tu­nut hoi­ta­maan pap­pien ja hau­taus­toi­men työn­te­ki­jöi­den lap­sia tar­vit­ta­es­sa.

– Sel­lai­seen mei­dät on va­rat­tu, jos muu­ta hoi­toa ei ole tar­jol­la.

Seu­ra­kun­ta­lai­siin, per­hei­siin ja lap­siin, hän on kol­le­goi­neen yh­tey­des­sä ver­kon vä­li­tyk­sel­lä.

– Teh­dään Fa­ce­boo­kiin Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan sekä Lap­si on ilo -si­vul­le eri­lai­sia har­tauk­sia, pie­niä vi­so­ja ja mitä nyt kek­si­tään. Mei­hin voi ol­la yh­tey­des­sä myös pu­he­li­mit­se.

Tois­tai­sek­si vii­mei­nen ker­ho­päi­vä Pa­das­jo­el­la oli per­jan­tai 13. maa­lis­kuu­ta.

– Sil­loin oli kaik­ki vie­lä ihan nor­maa­lis­ti. Meil­lä oli Pa­das­jo­el­la päi­vä­ker­hos­sa va­lo­ku­vaus. Maa­nan­tai­na piti ku­va­ta Kuh­moi­sis­sa, mut­ta ei ol­lut ku­vaus­ta ei­kä ker­ho­a­kaan, Halt­tu­nen ker­too no­pe­as­ti muut­tu­nees­ta ti­lan­tees­ta.

Seu­ra­kun­nan päi­vä­ker­ho ko­koon­tuu Kuh­moi­sis­sa ja Pa­das­jo­el­la nor­maa­li­o­lois­sa kah­des­ti vii­kos­sa. Mo­lem­mis­sa ker­hois­sa on 12 las­ta. Ker­ran vii­kos­sa ko­koon­tu­vis­sa per­he­ker­hois­sa kä­vi­jöi­tä on pa­ri­kym­men­tä kum­mas­sa­kin kun­nas­sa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover