JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Näytelmäryhmän jäsenet ovat keränneet heinolalaisten tarinoita joulupuusta. Niiden inspriroimana valmistui näytelmän käsikirjoitus. Kuva: Vihtori Koskinen

Näytelmäryhmän jäsenet ovat keränneet heinolalaisten tarinoita joulupuusta. Niiden inspriroimana valmistui näytelmän käsikirjoitus. Kuva: Vihtori Koskinen

Vihtori Koskinen

Joulupuu-katu­näy­telmä siirtyy ensi vuoteen – "Tar­koi­tus on edel­leen­kin teh­dä Hei­no­laan uu­si jou­lun ajan pe­rin­ne"

11.12.2020
Teemu Leppänen

Hei­no­lan yh­tei­söl­li­nen Jou­lu­puu-ka­tu­näy­tel­mä ei to­teu­du tänä jou­lu­na han­ka­lan ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si.

Näy­tel­män en­sie­si­tys piti tuo­da ka­duil­le täk­si jou­luk­si, mut­ta se siir­tyy jou­luun 2021.

– Jou­lu­puu-ka­tu­näy­tel­mäs­tä on tar­koi­tus edel­leen­kin teh­dä Hei­no­laan uu­si jou­lun ajan pe­rin­ne, joka ke­rää kau­pun­ki­lai­set ka­duil­le ja puis­toi­hin seu­raa­maan ta­ri­naa, ker­too näy­tel­män oh­jaa­ja ja tuot­ta­ja Satu Ni­pu­li.

Pro­jek­ti käyn­nis­tet­tiin vii­me jou­lu­na ke­rää­mäl­lä hei­no­la­lais­ten ta­ri­noi­ta ja muis­to­ja jou­lu­puus­ta. Nii­den ins­pi­roi­ma­na on val­mis­tu­nut näy­tel­män kä­si­kir­joi­tus. Hei­no­la tu­lee saa­maan esi­tyk­sen myö­tä myös oman Jou­lu­puu-lau­lun.

Näy­tel­mää var­ten pe­rus­te­tus­sa Hei­no­lan Ka­tu­te­at­te­ri -ryh­mäs­sä on pa­ri­kym­men­tä te­at­te­rin­te­ki­jää. Ryh­mä on pääs­syt har­joit­te­le­maan ja hank­ki­maan esiin­ty­mis­ko­ke­mus­ta syk­syn Kam­mo­tus­ten kar­ne­vaa­leil­la.

EU-ra­hoit­teis­ta han­ket­ta koor­di­noi Hei­no­lan Kau­pun­ki­sy­dän ry, ja sen to­teut­ta­mi­seen osal­lis­tuu Hei­no­lan seu­ra­kun­nan ja kau­pun­gin li­säk­si usei­ta pai­kal­li­sia jär­jes­tö­jä.

Lue lisää aiheesta