JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lahden seurakuntien alkuvuoden katsotuimmaksi YouTube-leikkeeksi ponnahti 29. toukokuuta julkaistu Dimitri Keiski ja Lahen Suvivirsi – vain parissa päivässä. Kuva: Jani Mahkonen

Lahden seurakuntien alkuvuoden katsotuimmaksi YouTube-leikkeeksi ponnahti 29. toukokuuta julkaistu Dimitri Keiski ja Lahen Suvivirsi – vain parissa päivässä. Kuva: Jani Mahkonen

Hurjat tilastot todistavat Lahden seura­kun­tien digi­loi­kasta: YouTuben katselu kasvoi 44-kertaiseksi

31.5.2020
Markus Luukkonen

Ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an ai­ka­na ta­pah­tu­nut di­gi­loik­ka nä­kyy vah­vas­ti seu­ra­kun­tien so­si­aa­li­sen me­di­an ti­leil­lä. Kun ju­ma­lan­pal­ve­luk­set jär­jes­tet­tiin maa­lis­kuun puo­li­vä­lis­tä tou­ko­kuun lop­puun saak­ka il­man läs­nä ole­vaa ylei­söä, löy­si seu­ra­kun­ta­vä­ki strii­mit so­mes­ta.

Lah­den seu­ra­kun­nis­sa ke­hi­tys nä­kyy par­hai­ten Yo­u­Tu­be-ti­lil­lä. Vi­de­oi­den kat­se­lu­ker­rat 8-ker­tais­tui­vat ja kat­se­luun käy­tet­ty ai­ka kas­voi pe­rä­ti 44-ker­tai­sek­si tam­mi-tou­ko­kuus­sa ver­rat­tu­na vuo­den 2019 sa­maan ajan­koh­taan.

Al­ku­vuo­den kat­so­tuim­mak­si Yo­u­Tu­be-leik­keek­si pon­nah­ti 29. tou­ko­kuu­ta jul­kais­tu Di­mit­ri Keis­ki ja La­hen Su­vi­vir­si – vain pa­ris­sa päi­väs­sä.

Kat­so vi­deo!

Myös Mat­ti Lei­so­lan raa­mat­tu­lu­en­to Evo­luu­tio – Mo­der­ni luo­mis­myyt­ti sekä Jo­han­na To­ri­kan äi­tien­päi­vän mu­siik­ki­het­ki Län­ti­sel­tä kap­pe­lil­ta ke­rä­si­vät run­saas­ti kat­so­jia.

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­sien kat­so­ja­mää­rät ovat vaih­del­leet pa­rin sa­dan ja liki tu­han­nen kat­so­jan vä­lil­lä.

Ta­voit­ta­vuu­den kas­vu nä­kyy muil­la­kin so­si­aa­li­sen me­di­an ti­leil­lä. Esi­mer­kik­si Fa­ce­boo­kis­sa Lah­den seu­ra­kun­nat sai al­ku­vuo­den ai­ka­na yli 500 uut­ta seu­raa­jaa.

Lue lisää aiheesta