JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Heinolan seurakunta valmisteli geokät­köilyä muis­tut­tavan pääsi­äis­va­el­luksen – tässä ohjeet

Heinolan kirkkopuistossa tapahtuvalle pääsiäisvaellukselle kirjaudutaan pin-koodilla G3191F.

Heinolan kirkkopuistossa tapahtuvalle pääsiäisvaellukselle kirjaudutaan pin-koodilla G3191F.

3.4.2020
Markus Luukkonen

Hei­no­lan seu­ra­kun­ta on val­mis­tel­lut mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua pää­si­äis­va­el­luk­seen äly­pu­he­li­mel­la ja ul­koil­len.

Verk­ko-osoit­tees­sa sep­po.io ta­pah­tu­vaan pe­laa­mi­seen tar­vi­taan vain äly­kän­nyk­kä ja toi­mi­va gps-yh­teys. Liik­ku­mi­nen muis­tut­taa ge­o­kät­köi­lyä.

Pe­laa­mi­nen on help­poa ja mak­su­ton­ta. Koh­de­ryh­mi­nä ovat niin nuo­ret, per­heet kuin ai­kui­set­kin.

Hei­no­lan kirk­ko­puis­tos­sa ta­pah­tu­val­le pää­si­äis­va­el­luk­sel­le kir­jau­du­taan pin-koo­di­lil­la G3191F ja Pi­tä­jän­kir­kol­la si­jait­se­vaan pe­liin pin-koo­dil­la 9EGCFF.

Kie­lek­si kan­nat­taa vaih­taa suo­mi ja sit­ten kir­jau­tua pe­laa­ja­na. Al­ku­ta­ri­na ja pe­li­oh­jeet tu­le­vat sel­ke­äs­ti esil­le kir­jau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä. Oh­jeis­sa mai­ni­taan muun mu­as­sa, et­tä poik­keu­so­lo­jen ta­kia mat­ka on syy­tä kul­kea yk­sin tai per­he­kun­nis­sa tur­va­vä­leil­lä.

Pe­lin on laa­ti­nut Hei­no­lan seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja Jari Ko­va­lai­nen.

Heinolan Pitäjänkirkolla sijaitsevaan peliin kirjaudutaan pin-koodilla 9EGCFF.

Heinolan Pitäjänkirkolla sijaitsevaan peliin kirjaudutaan pin-koodilla 9EGCFF.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Digilehti