JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Turvaa ja toivoa – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

10.12.2020
Laura Visapää

"Pyhä mer­kit­see mi­nul­le sekä mie­len­ti­laa et­tä konk­reet­ti­sia paik­ko­ja. Kum­pi­kin tapa ta­voit­taa py­hän tun­ne an­taa tur­vaa ja toi­voa.

Kir­kos­sa käyn har­vak­sel­taan. Ad­ven­tin Hoo­si­an­na-kirk­ko kuu­lui elä­mää­ni vuo­si­kau­det yh­des­sä naa­pu­ri­ni kans­sa. Vii­me ad­vent­ti oli en­sim­mäi­nen hä­nen kuo­le­man­sa jäl­keen. Olin sil­loin Le­vil­lä, ja me­nim­me Ma­ri­an kap­pe­lil­le, jos­sa saa­toin lau­laa Hoo­si­an­naa ja muis­tel­la ys­tä­vää­ni. Tänä vuon­na ad­vent­ti­kirk­ko jää­nee vä­liin ra­joi­tus­ten vuok­si.

Vuo­den toi­nen var­ma kirk­ko­käyn­ti­ni on ko­ti­seu­ra­kun­ta­ni kii­ras­tors­tain il­ta­mes­su, jos­ta on vuo­sien mit­taan tul­lut yhä tär­ke­äm­pi. Joka ker­ta lap­suu­des­ta tut­tu vir­si Käy yrt­ti­tar­has­sa pol­ku kos­ket­taa sy­väl­tä.

Kirk­ko­jen li­säk­si hau­taus­maa ja siel­lä omais­ten ja lä­heis­ten hau­dat ovat py­hiä paik­ko­ja. Va­jaan vuo­den si­säl­lä sekä mie­he­ni et­tä minä me­ne­tim­me mo­lem­mat van­hem­pam­me ja lap­sem­me kaik­ki iso­van­hem­pan­sa. Hau­dal­la käy­des­sä­ni on läs­nä kai­paus ja suru, mut­ta myös toi­vo, loh­tu ja yh­tey­den tun­ne pois­läh­te­nei­siin."

Jaa­na Eh­ru­kai­nen, Lah­ti

Lue lisää aiheesta