JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tunturin huipulla aika pysähtyy – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

26.11.2020
Laura Visapää

"Jo nuo­res­ta pi­tä­en olen ko­ke­nut luon­non jo­ten­kin py­häk­si. Jo­kai­sel­la vuo­de­na­jal­la on eri­lai­nen vai­ku­tus mie­len­mai­se­maan. Kul­ke­mi­nen met­säs­sä tai opis­ke­lu­ai­koi­na kal­li­oil­la mer­ta ja myrs­kyä ihail­len on tuo­nut elä­mään herk­kyyt­tä, kun­ni­oi­tus­ta ja ta­sa­pai­noa. Nyt elä­kei­äs­sä, kun ai­kaa on enem­män, Lap­pi on tul­lut en­si­si­jai­sek­si koh­teek­si lo­mal­la. Tär­kein­tä on kii­reet­tö­myys. Ei ole tiuk­ko­ja ai­ka­tau­lu­ja, vaan va­el­ta­mis­ta kah­dek­san­kin tun­tia päi­väs­sä vä­lil­lä eväs­tel­len ja kuun­nel­len hil­jai­suut­ta. Kun on kii­ven­nyt tun­tu­rin hui­pul­le ja kat­se­lee sil­män­kan­ta­mat­to­miin jat­ku­via tun­tu­ri­jo­no­ja ja jär­viä jo­ki­neen ja kos­ki­neen, ai­ka py­säh­tyy. Tai­vas on lä­hel­lä, on vain tuu­li, tu­lee tur­val­li­nen ja hyvä olo. Ke­vät­han­gil­la, yöt­tö­män yön kirk­kau­des­sa, rus­kan lois­tos­sa tai py­rys­sä ja pak­ka­ses­sa ko­kee oman pie­nuu­ten­sa ja tun­tee kii­tol­li­suut­ta elä­mäs­sään. Kos­ke­ma­ton luon­to on py­hää. Sii­nä nä­kyy Luo­jan kä­den jäl­ki."

Lee­na Kä­hä­ri, Hä­meen­kos­ki

Lue lisää aiheesta