JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Suntion työssä kohtaa surun – suntiot kertovat uransa aikana tapah­tu­neista sattu­muk­sista

24.9.2020
Markku Lehtinen

Sun­ti­oil­le ker­tyy työ­vuo­sien mit­taan usei­ta iki­muis­toi­sia ko­ke­muk­sia. Mo­nes­ti ne liit­ty­vät kir­kol­li­siin toi­mi­tuk­siin eli seu­ra­kun­ta­lais­ten elä­mään.

Py­säh­dyt­tä­viä het­kiä sun­ti­ot koh­taa­vat eri­tyi­ses­ti hau­taan siu­naa­mis­ten yh­tey­des­sä. Vai­na­jan omais­ten ja lä­heis­ten sekä hei­dän su­run­sa koh­taa­mi­nen jät­tä­vät muis­ti­jäl­ken­sä.

Erääs­sä seu­ra­kun­nas­sa oli käy­nyt eri­tyi­sen ikä­vä lii­ken­ne­on­net­to­muus, jos­sa me­neh­tyi vii­mei­sil­lään ras­kaa­na ole­va nai­nen. Ko­la­ri­pai­kal­la en­si­a­pu­hen­ki­lös­tö pys­tyi aut­ta­maan vau­van maa­il­maan hä­tä­sek­ti­ol­la, mut­ta vau­va kui­ten­kin me­neh­tyi koh­ta tä­män jäl­keen.

Siu­naus­ti­lai­suu­des­sa ar­kus­sa le­pä­si­vät äi­ti ja hä­nen lap­sen­sa.

Useim­mi­ten hau­taan siu­nat­ta­vat vai­na­jat ovat elä­neet pit­kään, mut­ta nyt oli toi­sin. Mie­leen nou­si Jo­bin kir­jan miet­teet ih­mi­sen elä­mäs­tä.

”Kuin ku­to­jan suk­ku­la kii­tä­vät päi­vä­ni: ne päät­ty­vät, kun lan­ka lop­puu. Ajat­te­le mi­nun elä­mää­ni: se on vain hen­käys.”

Lue lisää aiheesta