JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pilvi Puputti on valmistanut lapsille ristin. Risti on Launeen seurakunnan varhaiskasvatuksen käytössä. Kuva: Markku Lehtinen

Pilvi Puputti on valmistanut lapsille ristin. Risti on Launeen seurakunnan varhaiskasvatuksen käytössä. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

Sinnik­käästä ajatuksesta syntyi risti – palstalla ihmiset kertovat kutsu­muk­sestaan

18.3.2021
Markku Lehtinen

– Kun mie­leen is­kos­tuu sin­ni­käs aja­tus, sitä on kuun­nel­ta­va. Sil­lä on sil­loin jo­kin tar­koi­tus, Pil­vi Pu­put­ti poh­tii.

Pu­pu­tin mie­leen pää­ty­nyt aja­tus kos­ki lap­sil­le tar­koi­tet­tu ris­tiä, jon­ka hän voi­si val­mis­taa ja lah­joit­taa Lau­neen seu­ra­kun­nal­le. Nyt seu­ra­kun­nan var­hais­kas­va­tus on saa­nut sen käyt­töön­sä.

Ris­tin ala­o­sa ja poik­ki­puu on neu­lot­tu muis­tut­ta­maan oi­ke­aa puu­ta. Puu­mai­suus vä­he­nee kes­kus­taa lä­hes­tyt­tä­es­sä sa­mal­la, kun ho­pe­a­lan­gat neu­lok­ses­sa li­sään­ty­vät.

– Aja­tuk­se­na­ni oli häi­vyt­tää tai­vaal­li­sen ja maal­li­sen ra­jaa Jee­suk­sen ju­ma­luu­den ja ih­mi­syy­den vä­lil­tä. Kes­kus­taan olen ku­van­nut au­rin­gon. Ris­tin kään­tö­puo­lel­la vas­taa­vas­sa koh­das­sa on au­rin­gon­pi­men­nys ker­to­mas­sa pit­kä­per­jan­tais­ta, Pu­put­ti sel­vit­tää.

Ris­tin ylä­o­sa on neu­lot­tu si­ni­sek­si tai­vaak­si. Tai­vaal­ta las­keu­tuu Pyhä Hen­ki kyyh­ky­se­nä tun­nus­ta­maan Jee­suk­sen Ju­ma­lan po­jak­si.

Ris­tiä pit­kin kii­pei­lee vii­si lep­pä­kert­tua. Lap­sil­le ne tuo­vat iloa ja ai­kui­sil­le ne ker­to­vat myös Jee­suk­sen haa­vois­ta, joi­den tie­noil­le ne on si­joi­tet­tu­kin.

Ris­ti on val­mis­tet­tu vaah­to­muo­vis­ta ja tu­et­tu puu­ri­moin. Nii­den pääl­le on om­mel­tu kan­gas ja pääl­lim­mäi­nen ker­ros on neu­lot­tu vil­la­lan­gois­ta. Kor­keut­ta ris­til­lä on noin met­ri.

Lue lisää aiheesta