JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kirkossa leijunut savunhaju hämmensi ja hieman myös säikäytti suntion. Kuva: Markku Lehtinen

Kirkossa leijunut savunhaju hämmensi ja hieman myös säikäytti suntion. Kuva: Markku Lehtinen

Savua ilman tulta – suntiot kertovat uransa aikana tapah­tu­neista sattu­muk­sista

24.3.2020
Markku Lehtinen

"Sun­ti­on teh­tä­vät liit­ty­vät eri­tyi­ses­ti ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin. Sun­tio huo­leh­tii muun mu­as­sa kynt­ti­lät pa­la­maan, val­mis­te­lee eh­tool­lis­vä­li­neet val­miik­si sekä jär­jes­tää ko­leh­din­ke­ruun. Ny­kyi­sin sun­ti­on pi­tää myös ym­mär­tää kir­kon tek­nii­kas­ta, ku­ten vaik­ka­pa il­mas­toin­nis­ta. Kir­kos­sa oli pää­si­äi­sen yö­mes­su, kun yl­lät­tä­en il­mas­sa al­koi hais­ta savu. Sa­vu­hä­lyt­ti­met ei­vät kui­ten­kaan lau­en­neet. Niin­pä läh­din kier­tä­mään kirk­koa ja tut­ki­maan, mis­tä sa­vun­ha­ju tu­lee ja pa­laa­ko tääl­lä jos­sain. Sii­nä al­koi jo kirk­ko­vä­ki­kin osoit­taa pien­tä le­vot­to­muut­ta. Pian kui­ten­kin eräs kirk­ko­vie­ras osa­si ker­toa, et­tä noin ki­lo­met­rin pääs­sä pa­loi talo, ja savu on pe­räi­sin siel­tä. Mut­ta kyl­lä sii­nä eh­ti jo tul­la pie­ni pa­niik­ki, et­tä pi­tää­kö mes­su päät­tää ja tyh­jen­tää var­muu­den vuok­si koko kirk­ko. Kun sa­vun läh­de oli sel­vin­nyt, pap­pi ker­toi vie­lä ylei­söl­le, et­tei kir­kos­sa pala, ei­kä si­ten ole syy­tä huo­leen."

Täl­lä pals­tal­la sun­ti­ot ker­to­vat uran­sa ai­ka­na ta­pah­tu­neis­ta sat­tu­muk­sis­ta.

Lue lisää aiheesta