JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
"Kuoro on avartanut pyhyyden käsitystäni, kun on tutustuttu moneen musiikkiin", sanoo Titta Kallonen Nastolasta.

"Kuoro on avartanut pyhyyden käsitystäni, kun on tutustuttu moneen musiikkiin", sanoo Titta Kallonen Nastolasta.

Laura Visapää

"Pyhyyttä löytyy vaikkapa Apulannan biiseistä" – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

5.1.2021
Laura Visapää

"Olin lu­ke­nut mu­sii­kin­toh­to­ri Ava Num­mi­sen väi­tös­kir­jas­ta, mi­ten lau­lu­tai­dot­to­mas­ta tu­lee ke­hit­ty­vä lau­la­ja, ja Kir­kon­seu­dus­sa oli il­moi­tus uu­des­ta kuo­ros­ta, jon­ne ei ol­lut lau­lu­ko­kei­ta. Lop­pi­ai­sen jäl­keen 2010 me­nin Sal­paus­se­län kirk­koon. En­sim­mäi­siin kuo­ro­har­joi­tuk­siin saa­pui yli 70 ih­mis­tä. Tämä Mar­jaa­na Tu­ru­sen pe­rus­ta­ma kuo­ro sai ni­mek­seen Lau­la­mat­to­mien kuo­ro, ja nyt mei­tä on kir­joil­la var­maan kol­mat­ta sa­taa lau­la­jaa.

Kaik­ki te­ke­mi­nen, mikä vai­kut­taa it­seen ja toi­siin myön­tei­ses­ti, on py­hää. On ih­meel­lis­tä, mi­ten kuo­ro­po­ru­kas­sa pys­tyy tai­ta­vas­sa oh­jauk­ses­sa ke­hit­ty­mään pa­rem­mak­si lau­la­jak­si. Kuo­ros­sa ei ole suo­rit­ta­mi­sen vaan te­ke­mi­sen mei­nin­ki. Kaik­ki ää­net ovat osa kuo­roa. Kym­me­nes­sä vuo­des­sa olen op­pi­nut lau­la­maan niin, et­tä us­kal­lan ava­ta kir­kos­sa vir­siä vei­sa­tes­sa suu­ni ja tie­dän, et­tei siel­tä tule ihan mitä sat­tuu.

Kuo­ro on avar­ta­nut py­hyy­den kä­si­tys­tä­ni, kun on tu­tus­tut­tu mo­neen mu­siik­kiin. Su­vi­vir­ren ja En­ke­li tai­vaan rin­nal­le py­hyyt­tä löy­tyy vaik­ka­pa Apu­lan­nan ja So­mer­jo­en bii­seis­tä. Mo­nis­sa ar­ki­sis­sa­kin asi­ois­sa on pyhä mu­ka­na."

Tit­ta Kal­lo­nen, Nas­to­la

Lue lisää aiheesta