JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Elias Lumiaho. Kuva: Laura Visapää

Elias Lumiaho. Kuva: Laura Visapää

Laura Visapää

"Pieniä tekoja luonnon hyväksi" – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

8.4.2021
Laura Visapää

"Ri­pa­ril­la pari kol­me vuot­ta sit­ten mi­nuun ko­lah­ti Ku­nin­gas pa­laa -bii­si. Sitä lau­lan ja soi­tan nyt bän­dis­sä nuor­te­nil­lois­sa. Bii­sis­sä ky­sy­tään: ”Jos Ku­nin­gas pa­laa­kin huo­men­na, on­ko vie­lä maa­il­ma val­mii­na.”

Lii­tän bii­sin aja­tuk­seen, et­tä mei­dän pi­tää huo­leh­tia täs­tä maa­il­mas­ta. Luon­to on lä­hel­lä mi­nua ja huo­li sen säi­ly­mi­ses­tä. Kaik­ki ei vie­lä ole tu­hou­tu­nut, vaan meil­lä on upe­aa luon­toa.

Kun on ko­e­viik­ko, luon­to an­taa vas­ta­pai­noa kii­reel­le ja stres­sil­le. Otan pyö­rän al­le ja me­nen met­sään. Luon­nos­sa hen­git­tää sy­vään ja rau­hoit­tuu. Met­säs­sä usein ihan nau­rat­taa pel­käs­tä hy­vän olon tun­tees­ta. Sii­nä on jo­tain py­hää.

Luon­non säi­ly­mi­ses­tä on vas­tuu meil­lä kai­kil­la. Kun jo­kai­nen te­kee edes pie­niä te­ko­ja, luon­to voi pa­rem­min.

Ole­mat­ta il­mas­to­ak­ti­vis­ti teen it­se­kin pie­niä te­ko­ja. Olen to­tut­tau­tu­mas­sa kas­vis­ruo­kaan ja va­lit­sen sen mie­lel­lä­ni kou­lus­sa. Toi­nen il­mas­to­te­ko­ni ja ajan­viet­tee­ni on pyö­räi­ly. Vii­me vuon­na mit­ta­riin ker­tyi 7 000 ki­lo­met­riä. En odo­ta muil­ta yh­tä in­no­kas­ta pol­ke­mis­ta, mut­ta kan­nus­tan har­kit­se­maan vä­lil­lä vaih­to­eh­to­ja au­toi­lul­le.

Eli­as Lu­mi­a­ho, Lah­ti

Lue lisää aiheesta