JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lainavaatteet pelastivat kanttorin esiintymisen juhannusjuhlassa. Kuva: Markku Lehtinen

Lainavaatteet pelastivat kanttorin esiintymisen juhannusjuhlassa. Kuva: Markku Lehtinen

Pelastava enkeli – suntiot kertovat uransa aikana tapah­tu­neista sattu­muk­sista

15.6.2020
Markku Lehtinen

"Ju­han­nus on kes­ki­ke­sän juh­la, jo­hon ylei­ses­ti lii­te­tään ren­to mei­nin­ki ja lo­ma­fii­lis. Ju­han­nu­saat­to­na oli juh­la. Sen oh­jel­mas­sa oli en­sin li­pun­nos­to pi­hal­la, jos­sa pap­pi sa­noi­si muu­ta­man sa­nan ja kant­to­rin oli mää­rä soit­taa har­mo­nik­kaa. Kel­lo lä­he­ni so­vit­tua al­ka­mi­sai­kaa, mut­ta si­jai­se­na toi­mi­vaa kant­to­ria ei vain nä­ky­nyt. Lo­pul­ta noin vart­tia vail­le al­ku­het­keä kant­to­ri il­mes­tyy pai­kal­le ja jär­kyt­tyi sil­min näh­den. Kant­to­ri sai sät­kyn, kun huo­ma­si ylei­sön pu­keu­tu­neen juh­laan, kun taas hä­nel­lä oli lä­hin­nä ke­sä­mök­ki­ve­ti­met, eli jon­kin sor­tin ur­hei­lu­a­su ja ja­las­saan ku­mi­saap­paat. Kant­to­ri huo­ka­si mi­nul­le, et­tei hän mi­ten­kään voi men­nä esiin­ty­mään täs­sä asus­sa. Mitä nyt teh­dään? Muis­tin, et­tä va­paa­päi­vään viet­tä­vä kol­le­ga­ni on mel­ko sa­man­ko­koi­nen mies kuin kant­to­ri­kin. Niin­pä me­nim­me hä­nen vaa­te­kaa­pil­leen, jos­ta löy­tyi­kin tum­ma puku, val­koi­nen pai­ta ja ken­gät. Sii­nä tun­sin it­se­ni het­ken pe­las­ta­vak­si en­ke­lik­si, kun kant­to­ri as­te­li juh­la­y­lei­sön eteen lai­na­vaat­teis­saan."

Lue lisää aiheesta