JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Onko taivaassa tunneleita? Lapset kysyvät, me etsimme vastauksen

Kuva: Markus Luukkonen

Kuva: Markus Luukkonen

8.3.2020
Markus Luukkonen

"On­ko tai­vaas­sa tun­ne­lei­ta?"

Erik Ka­te­keet­ta, 4 vuot­ta, Lah­ti

"Ju­ma­la kut­suu ih­mi­siä kuo­le­man jäl­keen luok­seen tai­vaa­seen. Me em­me tie­dä, mil­lais­ta tai­vaas­sa on. Mo­net ih­mi­set ovat kyl­lä koit­ta­neet ku­vi­tel­la, mil­lai­nen iha­na paik­ka tai­vas on. Sii­tä on teh­ty lau­lu­ja ja tau­lu­ja. Mut­ta lo­pul­li­ses­ti se sel­vi­ää meil­le vas­ta ai­ko­jen lo­pus­sa.

Tär­kein­tä on tie­tää, et­tä Tai­vaan Isä val­mis­taa meil­le pai­kan, jos­sa saam­me ol­la lä­hel­lä hän­tä ja jos­sa kaik­ki on pa­ras­ta mah­dol­lis­ta. Ju­ma­la tie­tää, mitä siel­lä tar­vit­sem­me. Jos sinä olet oi­kein on­nel­li­nen, kun saat ryö­miä tun­ne­leis­sa, niin eh­kä tai­vaas­sa on nii­tä pal­jon. Joku taas saat­taa pe­lä­tä hä­mä­rää tun­ne­lia, hä­nel­le Ju­ma­lal­la on jo­tain muu­ta odot­ta­mas­sa."

Riit­ta Sär­kiö, pap­pi, Lah­ti

Voit lä­het­tää ky­sy­myk­se­si osoit­tee­seen lah­ti.vies­tin­ta@evl.fi. Toi­mi­tus va­lit­see jul­kais­ta­vat ky­sy­myk­set ja et­sii nii­hin vas­tauk­set. Lii­tä mu­kaan ni­me­si ja asuin­paik­ka­kun­ta­si, ha­lu­tes­sa­si myös ikä­si.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Digilehti