JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kuva: Kirkonseutu

Kuva: Kirkonseutu

Oikea vainaja väärässä arkussa – suntiot kertovat uransa aikana tapah­tu­neista sattu­muk­sista

18.2.2021
Markku Lehtinen

Hau­taan siu­naa­mi­nen on va­ka­va ja har­ras ti­lai­suus. Se on tär­keä omai­sil­le loh­du­tuk­sen ja su­rus­ta toi­pu­mi­sen kan­nal­ta. Hau­ta­jai­siin kuu­luu myös kii­tol­li­suus yh­tei­ses­tä ajas­ta ja elä­mäs­tä. Vai­na­jas­ta pu­hu­mi­nen ja yh­des­sä muis­te­le­mi­nen loh­dut­ta­vat. Yh­des­sä myös ru­koil­laan Ju­ma­lan huo­len­pi­toa ja voi­mia su­ruun.

Sun­ti­on nä­kö­kul­mas­ta hau­taan siu­naa­mi­nen on ti­lai­suus, jon­ka toi­mit­ta­mi­seen ei vir­hei­tä kai­va­ta.

Toi­si­naan, mut­ta on­nek­si har­voin, kaik­ki ei mene niin kuin pi­täi­si.

Vai­na­jan ark­ku oli tuo­tu siu­naus­kap­pe­liin, ja omai­set al­koi­vat saa­pua siu­naus­ti­lai­suu­teen. Pian eräs heis­tä huo­ma­si, et­tä ark­ku näyt­ti jo­ten­kin vie­raal­ta.

Asia piti sel­vit­tää pi­kai­ses­ti. Ei aut­ta­nut muu, kun ava­ta ar­kun kan­si ja tar­kis­taa vai­na­jan hen­ki­löl­li­syys. Saat­to­vä­ki tun­nis­ti vai­na­jan omak­seen, jo­ten seu­raa­vak­si ryh­dyt­tiin kat­so­maan ark­kua tar­kem­min. Se oli vää­rä. Hau­taus­toi­mis­tos­sa vai­na­ja oli lai­tet­tu eri ark­kuun, kuin min­kä omai­set oli­vat ti­lan­neet.

Täl­lä pals­tal­la sun­ti­ot ker­to­vat uran­sa ai­ka­na ta­pah­tu­neis­ta sat­tu­muk­sis­ta.

Lue lisää aiheesta