JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
"Naisilla on yhteinen kokemus omasta naiseudestaan, ja siksi naisten seurassa on turvallista olla", sanoo Anastasia Vilkki. Kuva: Laura Visapää

"Naisilla on yhteinen kokemus omasta naiseudestaan, ja siksi naisten seurassa on turvallista olla", sanoo Anastasia Vilkki. Kuva: Laura Visapää

Nainen luo uutta elämää – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

26.3.2020
Laura Visapää

”Mi­nul­le py­hää on nais­ten vä­li­nen si­sa­ruus. Nai­sil­la on yh­tei­nen ko­ke­mus omas­ta nai­seu­des­taan, ja sik­si nais­ten seu­ras­sa on tur­val­lis­ta ol­la. Kun nai­set oi­ke­as­ti ys­tä­vys­ty­vät, he ovat hy­vin so­li­daa­ri­sia ja kan­nus­ta­vat toi­si­aan. Toi­sil­ta nai­sil­ta op­pi pal­jon, ja eten­kin van­hem­pien nais­ten elä­män­ko­ke­mus­ten kuun­te­lu on an­toi­saa. Van­hem­mal­ta ys­tä­vät­tä­rel­tä­ni olen op­pi­nut elä­mäs­tä ura­nai­sen, äi­din ja iso­äi­din nä­kö­kul­mas­ta. Kah­dek­san­vuo­ti­aan pik­ku­sis­ko­ni kaut­ta seu­raan pie­nen ty­tön kas­vua, hä­nen elä­män­ha­lu­aan ja us­ko­aan sii­hen, et­tä hä­nes­tä voi tul­la mitä ta­han­sa. Saan tu­kea ja kan­nus­taa hä­nen toi­vei­taan. Raa­ma­tus­sa Luuk­kaan evan­ke­liu­mis­sa nais­ten vä­li­ses­tä ys­tä­vyy­des­tä ker­ro­taan kau­niis­ti, kun Eli­sa­bet, Jo­han­nes Kas­ta­jan syn­nyt­tä­jä, ja Ma­ria, Jee­suk­sen syn­nyt­tä­jä, koh­taa­vat. Mo­lem­mil­le Ju­ma­la on il­moit­ta­nut lap­sen syn­ty­mäs­tä. Ku­ka­pa on­kaan enem­män Ju­ma­lan kuva kuin nai­nen, syn­nyt­tä­jä ja uu­den elä­män luo­ja.”

Anas­ta­sia Vilk­ki, Lah­ti

Lue lisää aiheesta