JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
"Kun on arkielämästä väsynyt, saa pyhästä sellaista voimaa, että kaikki on ihan hyvin. Minä saan voimaa musiikista", sanoo lahtelainen Riikka Jaakkola.

"Kun on arkielämästä väsynyt, saa pyhästä sellaista voimaa, että kaikki on ihan hyvin. Minä saan voimaa musiikista", sanoo lahtelainen Riikka Jaakkola.

Musiikki koskettaa ja herkistää – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

13.5.2020
Laura Visapää

”Pyhä on sel­lais­ta, joka voi­maan­nut­taa ih­mis­tä, an­taa rau­haa ja sees­tei­syyt­tä. Teen kol­mi­vuo­ro­työ­tä ja si­vu­toi­mi­ses­ti mu­siik­ki­hom­mia, olen siis pal­jon me­nos­sa ja myös so­si­aa­li­nen. Vä­lil­lä kun on ar­kie­lä­mäs­tä vä­sy­nyt, saa py­häs­tä sel­lais­ta voi­maa, et­tä kaik­ki on ihan hy­vin. Minä saan voi­maa mu­sii­kis­ta. Mu­sii­kis­sa on muu­ta­kin kuin me­lo­dia ja sa­nat, myös tun­nel­ma on tär­keä. Se on te­ra­peut­tis­ta ja eheyt­tää ih­mis­tä. Kun ajan au­tol­la ja kuun­te­len mu­siik­kia, kes­ki­tyn vain aja­mi­seen ja mu­siik­kiin. Usein on vai­kea saa­da it­se­ään liik­keel­le aa­mu­kym­me­nek­si sun­nun­tai­na kirk­koon, mut­ta voi­si sen si­jaan aja­tel­la me­ne­vän­sä kirk­ko­kon­sert­tei­hin, joi­ta jär­jes­te­tään il­tai­sin. Mu­siik­ki on li­ve­nä par­haim­mil­taan. Se kos­ket­taa ja her­kis­tää ih­mis­tä, an­taa loh­tua ja ker­too ar­mos­ta. Sa­moin koh­taa­mi­set tois­ten ih­mis­ten kans­sa an­ta­vat voi­maa. Tänä ke­vää­nä koh­taa­mi­set ys­tä­vien ja su­ku­lais­ten kans­sa ovat ta­pah­tu­neet pu­he­li­men eri mah­dol­li­suuk­sia käyt­tä­en, mut­ta ol­leet sil­ti erit­täin tär­kei­tä. Ih­mi­nen tar­vit­see tois­ta ih­mis­tä.”

Riik­ka Jaak­ko­la, Lah­ti

Lue lisää aiheesta