JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Markus Luukkonen

Mitä pitää tehdä, kun peli­vuo­roista tulee riitaa? Lapset kysyvät, me etsimme vastauksen

15.1.2020
Markus Luukkonen

"Mitä pi­tää teh­dä, kun pe­li­vuo­rois­ta tu­lee rii­taa?"

Axel Lyy­ti­käi­nen, 4 vuot­ta, Lah­ti

"En­nen kuin aloi­te­taan pe­laa­mi­nen, oli­si hyvä so­pia sään­nöis­tä, jois­ta pi­de­tään yh­des­sä kiin­ni. Mu­na­kel­lo on hyvä muis­tut­ta­ja pe­li­a­jan kes­tos­ta. Van­ha kivi-pa­pe­ri-sak­set -peli rat­kai­see mai­ni­os­ti pie­net eri­mie­li­syy­det esi­mer­kik­si sii­tä, kum­man vuo­ro on pe­la­ta en­sin. Hie­noin­ta oli­si, jos ai­kui­nen voi­si ol­la pe­leis­sän­ne mu­ka­na. Ai­kui­nen on muu­ten­kin mer­kit­tä­vä link­ki ruu­dun ja to­del­li­suu­den vä­lil­lä. Suo­mes­sa an­net­tu epä­vi­ral­li­nen suo­si­tus 3–5-vuo­ti­ai­den ruu­tu­ai­kaan on noin 2 tun­tia. Mu­ka­via pe­li­het­kiä si­nul­le!"

Lau­ra Ky­tö­mä­ki, joh­ta­va var­hais­kas­va­tuk­sen esi­mes, Lah­ti

Voit lä­het­tää ky­sy­myk­se­si osoit­tee­seen lah­ti.vies­tin­ta@evl.fi. Toi­mi­tus va­lit­see jul­kais­ta­vat ky­sy­myk­set ja et­sii nii­hin vas­tauk­set. Lii­tä mu­kaan ni­me­si ja asuin­paik­ka­kun­ta­si, ha­lu­tes­sa­si myös ikä­si.

Lue lisää aiheesta