JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Markus Luukkonen

Mistä kasvit tulevat, kun kukaan ei laita siemeniä? Lapset kysyvät, me etsimme vastauksen

25.4.2020
Markus Luukkonen

"Mis­tä kas­vit tu­le­vat, kun ku­kaan ei lai­ta sie­me­niä?"

Bet­ti­na Bek­ke­vold, Lah­ti

"Kun kuk­ka on kuk­ki­nut, se la­kas­tuu ja al­kaa teh­dä sie­me­niä. Kyp­syt­ty­ään sie­me­net pu­to­a­vat maa­han ja niis­tä kas­vaa uu­sia kas­ve­ja. Olet eh­kä it­se­kin jos­kus pu­hal­lel­lut voi­ku­kan höy­ty­viä. Ne ovat kuin pie­niä las­ku­var­jo­ja, joi­den va­ras­sa sie­me­net voi­vat kul­keu­tua ki­lo­met­rien­kin pää­hän. Myös eläi­met voi­vat kul­jet­taa sie­me­niä pai­kas­ta toi­seen vaik­ka­pa mar­jo­ja syö­mäl­lä. Kas­vi voi le­vi­tä myös maa­na­lai­sen juu­ra­kon avul­la, ku­ten kie­lo. Niit­ty­lei­nik­ki puo­les­taan le­vi­ää maan­pääl­li­sil­lä rön­syil­lä, ku­ten man­sik­ka­kin. Ko­to­na kas­va­via vi­her­kas­ve­ja voi li­sä­tä it­se is­tut­ta­mal­la pis­to­kas mul­taan tai juur­rut­ta­mal­la ve­si­la­sis­sa."

Ei­la Ny­kä­nen, yli­puu­tar­hu­ri, Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä

Kysy, me vas­taam­me. Voit lä­het­tää ky­sy­myk­se­si osoit­tee­seen lah­ti.vies­tin­ta@evl.fi. Toi­mi­tus va­lit­see jul­kais­ta­vat ky­sy­myk­set ja et­sii nii­hin vas­tauk­set. Lii­tä mu­kaan ni­me­si ja asuin­paik­ka­kun­ta­si.

Lue lisää aiheesta