JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Metsä­ret­kille rauta­tie­sillan kautta – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

24.9.2020
Leppänen Teemu

”Hei­no­lan rau­ta­tie­sil­ta on mi­nul­le eri­tyi­nen paik­ka, jos­sa olen käy­nyt pik­ku­po­jas­ta läh­tien. Met­sä­ret­ket per­heen kans­sa, myö­hem­min par­ti­o­lai­se­na ja ai­kui­se­na, ovat al­ka­neet rau­ta­tie­sil­lal­ta tai päät­ty­neet sin­ne. Rau­ta­tie­sil­lal­ta avau­tuu nä­ky­mä Ruot­sa­lai­sel­le ja toi­sel­la puo­len Ky­men­vir­taan. Olen syn­ty­nyt 1990-lu­vun alus­sa, jo­ten rau­ta­tie­sil­lan mai­se­maan ovat koko elä­mä­ni kuu­lu­neet Täh­ti­sil­ta, Ran­ta­Ca­si­no ja Hei­no­lan van­ha kai­vo. Mai­se­ma on siis py­sy­nyt sa­ma­na niin kau­an kuin muis­tan. Rau­ta­tie­sil­ta edus­taa mi­nul­le py­sy­vyyt­tä, ja sik­si yh­dis­tän sen py­hään. Py­hyys on py­sy­vää. Pyhä liit­tyy myös soit­to­har­ras­tuk­see­ni. Olen soit­ta­nut Hei­no­las­sa bän­di­ryh­mäs­sä mes­suis­sa ja muis­sa seu­ra­kun­nan ti­lai­suuk­sis­sa. Kun soit­taa kir­kos­sa tai kap­pe­lis­sa, paik­ka tuo juh­la­vuut­ta soit­ta­mi­seen, mut­ta soit­ta­mi­nen ei ole it­sel­le var­si­nai­ses­ti har­taus­het­ki. Sil­loin py­rin kes­kit­ty­mään vain soit­ta­mi­seen. Py­hyys tu­lee sii­tä, jos soit­to­ni kaut­ta kuu­li­ja pys­tyy ta­voit­ta­maan yh­tey­den jo­hon­kin kor­ke­am­paan.”

Ant­ti Kaup­pi­nen, Hei­no­la

Lue lisää aiheesta