JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kuva: Markku Lehtinen

Kuva: Markku Lehtinen

Lomalta kuumia hellan­le­vyjä sammut­ta­maan – suntiot kertovat uransa aikana tapah­tu­neista sattu­muk­sista

28.1.2021
Teemu Leppänen

Elo­kuu oli kuu­ma ja kui­va ky­läl­lä ja kan­kail­la. Olin vah­ti­mes­ta­ri-sun­ti­on työs­tä­ni lo­mal­la ja käy­nyt il­ta­päi­väl­lä hui­li­maan ja nu­kah­ta­nut soh­val­le. He­rä­sin vä­hän en­nen puo­li viit­tä.

Lo­mal­la ol­les­sa ei ol­lut mi­tään tar­vet­ta poi­ke­ta työ­pai­kal­la, joka oli noin ki­lo­met­rin pääs­tä ko­dis­ta­ni. Vies­ti oli kui­ten­kin vah­va, et­tä mene kii­rees­ti työ­pai­kal­le­si seu­ra­kun­ta­ta­lol­le.

Kun ava­sin ul­ko-oven keit­ti­öön, ih­met­te­lin, mi­ten kuu­mas­ti il­ta-au­rin­ko pais­taa ik­ku­nas­ta si­sään.

Sa­mas­sa huo­ma­sin, et­tä kova kuu­muus tu­lee­kin hel­las­ta, jon­ka mo­lem­mat etu­le­vyt hoh­ti­vat tu­li­pu­nai­si­na kuu­to­sel­la.

Lai­toin vä­lit­tö­mäs­ti hel­lan pois pääl­tä ja soi­tin sil­loi­sel­le pa­lo­pääl­li­köl­le.

Mi­nul­le tuli suu­ri pel­ko, ovat­ko sei­nät koh­ta tu­les­sa. Pa­lo­pääl­lik­kö ar­vi­oi, et­tä le­vyt oli­vat ol­leet pääl­lä usei­ta tun­te­ja ja et­tä iso roi­hu oli­si ol­lut tu­hoi­sa kes­kel­lä ky­lää kui­val­la kan­kaal­la.

Is­tuin vie­lä tun­te­ja keit­ti­ös­sä vah­tien kuu­muu­den vii­le­ne­mis­tä.

Tuo päi­vä elo­kuus­sa vuo­sia sit­ten ei unoh­du kos­kaan. Mi­nut he­rä­tet­tiin teh­tä­vään pe­las­ta­maan seu­ra­kun­ta­ta­lo, ky­lää sekä sil­loi­nen työ­paik­ka­ni.

Täl­lä pals­tal­la sun­ti­ot ker­to­vat uran­sa ai­ka­na ta­pah­tu­neis­ta sat­tu­muk­sis­ta.

Lue lisää aiheesta