JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

"Kotiseudun palve­le­minen on pyhää" – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

18.3.2021
Laura Visapää

"Olen syn­ty­nyt Pa­das­jo­el­la ja tääl­lä olen lop­pu­e­lä­mä­ni. Ko­ti­seu­tu­rak­kaus ja ko­ti­seu­dun pal­ve­le­mi­nen on py­hää. Olen saa­nut pal­vel­la pa­das­jo­ke­lai­sia kun­nan- ja kirk­ko­val­tuu­tet­tu­na, he­ras­tuo­ma­ri­na ja mo­nis­sa va­paa­eh­tois­töis­sä kym­me­nien vuo­sien ajan. Se on ol­lut suu­ri ilon ai­he.

Ko­ti­seu­dul­la Pa­das­jo­en Kau­ke­las­sa on ko­ti­ni, ja se on mi­nul­le pyhä paik­ka. Ko­to­na on hyvä ol­la, ja sin­ne on ai­na hyvä tul­la. Koti si­säl­tää muis­to­ja yli vii­den­kym­me­nen vuo­den ajal­ta. Täs­sä ko­dis­sa ovat kas­va­neet kol­me las­tam­me ja tääl­tä läh­te­neet opin­toi­hin. Olem­me ol­leet ta­val­li­nen, tyy­ty­väi­nen per­he. Nyt tääl­lä ajoit­tain vie­rai­lee kol­me las­ten­las­ta­kin.

Sei­nien si­säl­le on mah­tu­nut pal­jon iloa, mut­ta myös suur­ta su­rua. Nel­jä vuot­ta sit­ten jäin les­kek­si, kun mie­he­ni Ten­ho me­neh­tyi ALS-tau­tiin. Eh­dim­me ol­la nai­mi­sis­sa 52 vuot­ta. ALS on rii­pai­se­va sai­raus, kun jär­ki säi­lyy, mut­ta kaik­ki muu ka­to­aa. Sel­lai­sen kär­si­myk­sen kat­se­le­mi­nen on rii­pai­se­vaa. Suu­rin suru on nyt sam­mu­nut, mut­ta muis­tot ovat kris­tal­lin­kirk­kai­na mie­les­sä ja aut­ta­vat jak­sa­maan."

Pirk­ko Kaurén, Pa­das­jo­ki

Lue lisää aiheesta