JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
"Kirkossa voin tavoittaa hetkellisesti täydellisen läsnäolon", kuvailee Janne Marvaila. Kuva: Laura Visapää

"Kirkossa voin tavoittaa hetkellisesti täydellisen läsnäolon", kuvailee Janne Marvaila. Kuva: Laura Visapää

Kirkossa mieli rauhoittuu – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

6.3.2020
Laura Visapää

”Py­hyys on mie­len­ti­la. Toi­sis­sa pai­kois­sa saa­vu­tan sen hel­pom­min kuin toi­sis­sa. Kyse on läs­nä­o­los­ta ja si­säi­ses­tä ryt­mis­tä. Kul­jen­ko niin, et­tä olen si­nut tä­män het­ken kans­sa, ovat­ko as­ke­lee­ni sa­mas­sa ryt­mis­sä aja­tus­te­ni kans­sa. Ar­jen teh­tä­vät luo­vat pai­nei­ta, ja jos­kus met­sä­len­kil­lä koi­ran kans­sa ha­vah­tuu, et­tei kuu­le lin­nun­lau­lua si­säis­ten ää­nien vuok­si. Läs­nä­o­lon ja si­säi­sen ryt­min olen löy­tä­nyt kir­kos­ta. Kir­kos­sa hen­gi­tän ja ajat­te­len rau­hal­li­sem­min. Kir­kos­sa voin ta­voit­taa het­kel­li­ses­ti täy­del­lis­tä läs­nä­o­loa, vaik­ka sen jäl­keen vauh­ti kiih­tyi­si­kin. Sa­mal­la kun­ni­oit­taa meil­le an­net­tua ai­kaa. Ai­kam­me tääl­lä al­kaa ja lop­puu, mut­ta mi­ten ai­kam­me käy­täm­me, se on it­ses­tä kiin­ni. Lau­neen kirk­ko on mi­nul­le pyhä myös su­ku­his­to­ri­a­ni ta­kia. Isä­ni oli ra­ken­ta­mas­sa tätä kirk­koa, van­hem­pa­ni on vi­hit­ty ja kak­si nuo­rin­ta las­tam­me kas­tet­tu tääl­lä. Ja Lau­neen kir­kos­sa van­hem­pa­ni myös siu­nat­tiin hau­dan le­poon.”

Jan­ne Mar­vai­la, Lah­ti

Lue lisää aiheesta