JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
"Oppilaiden kirjoitusten ilot ja pelot ovat arkisessa tarakkalaukussa, vaikka jokainen niistä on arvokas hengentuote. Se on arjen yksinkertaista pyhyyttä", sanoo lahtelainen Anne Kuusela. Kuva: Laura Visapää

"Oppilaiden kirjoitusten ilot ja pelot ovat arkisessa tarakkalaukussa, vaikka jokainen niistä on arvokas hengentuote. Se on arjen yksinkertaista pyhyyttä", sanoo lahtelainen Anne Kuusela. Kuva: Laura Visapää

Laura Visapää

Kaksi tarak­ka­laukkua – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

27.8.2020
Laura Visapää

"Töi­hin me­noon ja siel­tä läh­te­mi­seen liit­tyy jol­lain lail­la py­hän ko­ke­mus. Oli­pa sää mil­lai­nen ta­han­sa, teen työ­mat­ka­ni kou­lul­le pol­ku­pyö­räl­lä. Pyö­rään sel­kään nous­tes­sa on suo­ras­taan har­ras tun­ne, ja pol­ke­mi­nen rau­hoit­taa mie­len. Pol­ke­mi­nen ei ole ras­kas­ta: se on le­poa ja val­mis­tau­tu­mis­ta jo­hon­kin tär­ke­ään. Au­tos­sa mat­kus­taa kuin laa­ti­kos­sa, mut­ta pyö­räil­les­sä olen yh­tey­des­sä ym­pä­ris­töön ja tun­nen ole­va­ni ra­tas pyö­rä­mat­kaa suu­rem­mas­sa ko­ko­nai­suu­des­sa. Vart­ti­tun­nin pyö­räi­lyn jäl­keen olen avoin ja val­mis­tau­tu­nut koh­taa­maan op­pi­laat. En­nen töi­hin läh­töä pak­kaan kak­si ta­rak­ka­lauk­kua. Toi­ses­sa on päi­vä­kir­ja, pe­naa­li ja äi­din­kie­le­no­pe­tuk­seen liit­ty­vää ma­te­ri­aa­lia. Toi­seen ta­rak­ka­lauk­kuun lai­tan op­pi­lai­den vih­kot. Niis­sä on hei­dän pie­ni­muo­toi­sia kir­joi­tel­mi­aan, joi­ta luen ja tar­kis­tan ko­to­na. Op­pi­lai­den kir­joi­tus­ten ilot ja pe­lot, koko nuor­ten elä­män kir­jo, ovat ar­ki­ses­sa ta­rak­ka­lau­kus­sa, vaik­ka jo­kai­nen niis­tä on ar­vo­kas hen­gen­tuo­te. Se on ar­jen yk­sin­ker­tais­ta py­hyyt­tä."

An­ne Kuu­se­la, Lah­ti

Lue lisää aiheesta