JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Isän kaipaus on suuri – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

5.11.2020
Laura Visapää

”So­ta­ve­te­raa­nit ja isän­maa ovat mi­nul­le py­hiä asi­oi­ta. Olin kah­dek­san kuu­kau­den ikäi­nen, kun isä­ni kuo­li so­das­sa. Hän oli kir­joil­la Saa­ren seu­ra­kun­nas­sa, ja hä­net hau­dat­tiin Met­sä­pirt­tiin. Tuo me­ne­te­tys­sä Kar­ja­las­sa si­jain­nut hau­taus­maa on ny­kyi­sin park­ki­paik­ka­na. Isän kai­paus on ol­lut suu­ri. Usein olen ol­lut lau­la­mas­sa, kun ve­te­raa­nia siu­na­taan hau­dan le­poon. Ve­te­raa­nin il­ta­huu­toa esit­tä­es­sä­ni ar­kun ää­rel­lä ajat­te­len vie­lä­kin, et­tä tuos­sa ar­kus­sa voi­si ol­la oma isä­ni. Se on kos­ket­ta­va paik­ka. Niin kau­an kuin ve­te­raa­ne­ja vie­lä on, me­nen ai­na pyy­det­tä­es­sä lau­la­maan. Se on mi­nul­le kun­nia-asia. San­ka­ri­hau­doil­la ni­mi­laat­to­ja kat­so­es­sa huo­maa, mi­ten suu­ri osa so­das­sa kaa­tu­neis­ta oli nuo­ria poi­kia, hiu­kan yli tai al­le kah­den­kym­me­nen. Il­man nii­tä mie­hiä, jot­ka tais­te­li­vat ja kuo­li­vat Suo­men va­pau­den puo­les­ta, meil­lä ei nyt oli­si täl­lais­ta ko­ti­maa­ta. So­ta­or­pous on vai­kut­ta­nut mi­nuun läpi elä­mä­ni. Olen ol­lut ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na re­ser­vi­läis-, sota-or­po- ja ve­te­raa­ni­toi­min­nas­sa.”

Mau­ri Sa­to­leh­to, Lah­ti

Lue lisää aiheesta