JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Metsässä ja kirkossa on paljon samaa, sillä molemmat ovat rauhoittumisen paikkoja, sanoo Nastolan Ruuhijärvellä asuva Juuso Honkanen.

Metsässä ja kirkossa on paljon samaa, sillä molemmat ovat rauhoittumisen paikkoja, sanoo Nastolan Ruuhijärvellä asuva Juuso Honkanen.

Hiekan rapinaa kenkien alla – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

1.7.2020
Laura Visapää

”Py­häs­tä pai­kas­ta mi­nul­le tu­lee mie­leen lenk­ki­pol­ku ja met­sän rau­hal­li­suus. Kun läh­tee ulos juok­se­maan, siel­lä ren­tou­tuu ja rau­hoit­tuu. Met­säs­sä pää­see pois vaik­ka­pa kou­lun ai­heut­ta­mas­ta stres­sis­tä tai muis­ta asi­ois­ta, jot­ka ovat mie­len pääl­lä. Jos­kus tu­lee mie­tit­tyä ihan pie­ni­ä­kin asi­oi­ta, joi­hin ei kii­reen kes­kel­lä ole ai­kaa py­säh­tyä. Asun Ruu­hi­jär­vel­lä Nas­to­las­sa, ja lenk­ki­pol­ku läh­tee ihan ko­ti­pi­has­ta rau­hal­li­siin lä­hi­met­siin, jois­sa har­voin tu­lee edes tois­ta lenk­kei­li­jää vas­taan. Tu­tun vas­taan­tu­li­jan kans­sa vaih­de­taan tie­tys­ti muu­ta­ma sana. Lenk­ki­po­lut kul­ke­vat hiek­ka­tie­tä ja pien­tä met­sä­pol­kua. Jos­kus kuun­te­len juos­tes­sa mu­siik­kia, mut­ta usein kuun­te­len vain hie­kan ra­pi­naa ken­kien al­la ja lin­tu­jen lau­les­ke­lua. Omat aja­tuk­set kul­ke­vat par­hai­ten, kun mu­siik­ki ei ole pääl­lä. Juok­su­len­kil­lä käyn pari kol­me ker­taa vii­kos­sa. Har­ras­tan tois­ta vuot­ta tri­ath­lo­nia, ja juok­su­han on osa sitä pyö­räi­lyn ja uin­nin li­säk­si. Met­säs­sä ja kir­kos­sa on pal­jon sa­maa, sil­lä mo­lem­mat ovat rau­hoit­tu­mi­sen paik­ko­ja.”

Juu­so Hon­ka­nen, Lah­ti

Lue lisää aiheesta