JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Janne Urpunen

Dimitri Keiski: Pääsin ripille Ristin­kir­kossa häiden jälkeen – palstalla kerrotaan seura­kun­ta­e­lämän sattu­muk­sista

14.1.2021
Janne Urpunen

”Viik­koa en­nen kirk­ko­häi­tä is­ki hir­veä pa­niik­ki, kun ta­ju­sin, et­ten kuu­lu kirk­koon ja rip­pi­kou­lu on käy­mät­tä. Olin Ruot­sis­sa asu­es­sa­ni kir­kon jä­sen. Mi­nut kas­tet­tiin lap­se­na, mut­ta tie­to sii­tä oli jo­ten­kin kum­mas­ti ka­don­nut.

Yri­tin rat­kais­ta on­gel­maa soit­ta­mal­la mo­neen paik­kaan Ruot­sia myö­ten, mut­ta en saa­nut apua en­nen kuin kek­sin soit­taa Kes­ki-Lah­den kirk­ko­her­ra Mii­ka Hä­mä­läi­sel­le.

Ker­roin, et­ten tie­dä, mitä on ta­pah­tu­nut. Olin ol­lut nuo­res­ta po­jas­ta ak­tii­vi­nen seu­ra­kun­nas­sa, muun mu­as­sa sä­es­tä­nyt kir­kon kuo­ro­ja, mut­ta mer­kin­tä kir­kon jä­se­nyy­des­tä oli hä­vin­nyt. En ym­mär­rä, mitä oli ta­pah­tu­nut.

Hän eh­dot­ti mi­nul­le, et­tä opet­te­len kym­me­nen käs­kyä, Isä mei­dän ja us­kon­tun­nus­tuk­sen, ja tu­len sit­ten kont­to­ril­le ten­tat­ta­vak­si. Tent­ti, joka ta­pah­tui jo­nain jou­lun vä­li­päi­vä­nä, meni hy­vin. Kii­tok­sek­si sii­tä, et­tä Mii­ka löy­si mi­nul­le ai­kaa, lu­pa­sin suo­rit­taa rip­pi­kou­lun lop­puun. Pää­sin ri­pil­le Ris­tin­kir­kos­sa häi­den jäl­keen. Olin ai­noa kon­fir­maa­ti­os­sa. Nai­mi­siin­kin pää­sin ja olen ol­lut avi­os­sa vii­si vuot­ta.”

Muu­sik­ko Di­mit­ri Keis­ki, Lah­ti

Lue lisää aiheesta