JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Aina ei voi muistaa kaikkea – suntiot kertovat uransa aikana tapah­tu­neista sattu­muk­sista

5.11.2020
Markku Lehtinen

Työs­sä on tul­lut vas­taan usei­ta iki­muis­tet­ta­via ta­pah­tu­mia. Yh­des­tä unoh­duk­ses­ta tun­sin sy­vää no­lout­ta.

Äi­tien­päi­vä­nä kir­kos­sa oli mes­su ja sit­ten pari kas­tet­ta. Lo­puk­si vie­tet­tiin vie­lä äi­tien­päi­vä­juh­la.

Äi­tien­päi­vä on li­pu­tus­päi­vä. Pit­kän työ­päi­vän jäl­keen tu­lin ko­tiin. Kun olin syö­nyt, al­koi vä­syt­tää, jo­ten otin pie­net päi­vä­u­net. He­rät­tyä mie­leen ei enää muis­tu­nut, et­tä li­pun las­ke­mi­nen oli unoh­tu­nut.

Seu­raa­va­na aa­mu­na töi­hin tul­les­sa­ni en huo­man­nut li­pun ole­van sa­los­sa. Men­nes­sä­ni vie­mään ko­leh­ti­ra­ho­ja pank­kiin naa­pu­ri­ker­ros­ta­los­ta eräs mies huu­si: ”Kat­so­pas tuon­ne, mi­käs si­nul­la on tuol­la”.

Jäh­me­tyin pai­kal­le­ni, kun huo­ma­sin li­pun. Apua, se on ol­lut yön sa­los­sa.

Pi­tä­jäs­sä oli eräs hen­ki­lö, joka ot­ti pai­kal­lis­leh­den pals­toil­la ah­ke­ras­ti kan­taa niin kun­nan kuin seu­ra­kun­nan­kin asi­oi­hin. Pian aloin pe­lä­tä, et­tä täs­tä unoh­duk­ses­ta saan vie­lä lu­kea leh­des­tä. Kak­si viik­koa elin jän­ni­tyk­ses­sä, jon­ka jäl­keen huo­kai­sin hel­po­tuk­ses­ta, kun leh­des­sä ei asi­as­ta kir­joi­tet­tu­kaan.

Lue lisää aiheesta