JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
"Puskaradio on toiminut uusien jäsenten värväämisessä", sanoo kanttori Leena Kanninen. Muutaman tenorin Kanninen kuitenkin ottaisi mielellään lisää. Kuva: Samuli Ikäheimo

"Puskaradio on toiminut uusien jäsenten värväämisessä", sanoo kanttori Leena Kanninen. Muutaman tenorin Kanninen kuitenkin ottaisi mielellään lisää. Kuva: Samuli Ikäheimo

Samuli Ikaheimo

Pirteä 100-vuotias – Asikkalan kirkkokuoro valmis­tautuu juhla­kon­sert­tiinsa

9.3.2020
Janne Urpunen

Asik­ka­lan kirk­ko­kuo­ro on suun­nil­leen yh­tä van­ha kuin pe­sä­pal­lo. Pal­lon ta­voin kirk­ko­kuo­ro pyö­rii yhä.

– Väki on ai­ka iä­käs­tä, mut­ta meil­lä on iloi­sen remp­seä ja nuo­re­kas mei­nin­ki. Se voi osin joh­tua nuo­rek­kaas­ta kuo­ron­joh­ta­jas­ta, sa­noo kuo­roa joh­ta­va kant­to­ri Lee­na Kan­ni­nen.

Kan­ni­nen on joh­ta­nut kuo­roa koh­ta kol­me vuot­ta.

– Kun aloi­tin, lau­la­jien kes­ki-ikä oli kor­ke­am­pi. Vai­kut­ti jo sil­tä, et­tä toi­min­ta on hii­pu­mas­sa, mut­ta sit­tem­min on saa­tu mu­ka­vas­ti uut­ta vä­keä. Meil­lä on ki­vaa. Pus­ka­ra­dio on toi­mi­nut uu­sien jä­sen­ten vär­vää­mi­ses­sä.

Kuo­ro esit­tää pää­a­si­as­sa ne­li­ää­ni­siä se­ka­kuo­ro­so­vi­tuk­sia. Oh­jel­mis­to koos­tuu hen­gel­li­sis­tä lau­luis­ta.

Kuo­ros­sa on 27 lau­la­jaa. Heis­tä mie­hiä on 11. Uu­det lau­la­jat toi­vo­te­taan ter­ve­tul­leik­si – var­sin­kin te­no­rit.

– Meil­lä on hy­vät lau­la­jat se­ka­kuo­ros­sa, mut­ta mo­nen muun kuo­ron ta­voin meil­lä ei ole kor­kei­ta mie­sää­niä tar­peek­si. 3–4 te­no­ria li­sää, niin pääs­tään ba­lans­siin.

Kuo­ro har­joit­te­lee ker­ran vii­kos­sa Mai­jan ka­ma­ril­la Asik­ka­lan kirk­ko­her­ran­vi­ras­ton naa­pu­ris­sa. Ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa kuo­roa voi kuul­la noin ker­ran kuus­sa. Ikäih­mis­ten hoi­va­ko­ti At­ten­do Ani­an­pel­to kuu­luu niin ikään kuo­ron va­ki­oe­siin­ty­mis­paik­koi­hin.

– Esiin­nym­me myös eri­lai­sis­sa lau­luil­lois­sa. Jou­lu­kuus­sa teh­tiin flash mob Vääk­syn kes­kus­tan kaup­poi­hin. Teem­me myös esiin­ty­mis- ja vir­kis­tys­mat­ko­ja. On esiin­nyt­ty Vi­ros­sa Tu­ha­lan ys­tä­vyys­seu­ra­kun­nas­sa, Ilo­mant­sis­sa ja vii­mek­si ol­tiin Tuu­su­las­sa. Kot­kaan ja Ha­mi­naan men­nään hu­pi­ret­kel­le. Kuo­ron toi­min­taan kan­nat­taa läh­teä mu­kaan. Meil­lä on haus­kaa, Lee­na Kan­ni­nen sa­noo.

Asik­ka­lan kirk­ko­kuo­ron 100-vuo­tis­juh­la­kon­sert­ti 29.3. kel­lo 18 Asik­ka­lan kir­kos­sa. Va­paa pää­sy. Kah­vi­ko­leh­ti Asik­ka­lan Kirk­ko­mu­siik­kiyh­dis­tyk­sel­le. Bus­si­kul­je­tus Vääk­syn tu­ris­ti­py­sä­kil­tä kel­lo 17.30 ja pa­luu sa­maan paik­kaan kel­lo 20.

Lue lisää aiheesta