JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lahden Gospelkuoro on taas kevään mittaan esillä valtakunnallisesti, kun Yle taltioi Lahdessa kaksi musiikkihartautta. Kuva joulukonsertista.

Lahden Gospelkuoro on taas kevään mittaan esillä valtakunnallisesti, kun Yle taltioi Lahdessa kaksi musiikkihartautta. Kuva joulukonsertista.

Samuli Ikäheimo

Lahden Gospelkuoro kajauttaa iloa – Yle taltioi taas musiik­ki­har­tauksia Ristin­kir­kossa

14.2.2020
Luukkonen Markus

Jos oli Lah­den Gos­pel­kuo­ron edel­lis­vuo­si ty­ki­tys­tä tv-tal­ti­oin­tei­neen, niin vauh­ti näyt­tää ke­vään ai­ka­na vain kiih­ty­vän. Yle TV1 tal­len­taa 4. ja 5. maa­lis­kuu­ta Lah­des­sa Gos­pel­kirk­ko- sekä Elä­köön Elä­mä -ni­mi­set mu­siik­ki­har­tau­det. Gos­pel­kir­kos­sa kuul­laan myös Tii­ris­maan mu­siik­ki­luok­kien kuo­roa. Elä­köön Elä­män so­lis­tik­si saa­puu muun mu­as­sa Pet­ri Laak­so­nen, ja mu­ka­na on myös Lo­ti­lan kou­lun 3. mu­siik­ki­luok­kien kuo­ro. Näi­hin ti­lai­suuk­siin on va­paa pää­sy. Gos­pel­kuo­ron kon­sert­ti­suo­ra jat­kuu sa­man vii­kon sun­nun­tai­na eli nais­ten­päi­vä­nä mak­sul­li­sel­la kon­ser­til­la, jos­sa esi­te­tään Nun­nia ja kon­nia -elo­ku­vas­ta tut­tu­ja sä­vel­miä.

Al­ku­vuo­den uu­ti­siin kuu­luu myös se, et­tä kuo­rol­le pe­rus­te­taan tu­kiyh­dis­tys. Sal­paus­se­län kirk­ko­her­ra Sari Kui­rin­lah­ti pe­rus­te­lee muu­tos­ta sil­lä, et­tä ta­lou­del­li­sen ris­kin toi­min­nas­ta kan­taa ny­kyi­sin Sal­paus­se­län seu­ra­kun­ta. Kui­ten­kin toi­min­ta hyö­dyt­tää koko seu­ra­kun­ta­yh­ty­mää. Tu­kiyh­dis­tyk­sel­lä on mah­dol­li­suus teh­dä spon­so­ri­so­pi­muk­sia ja se voi myös ha­kea eri­lai­sia apu­ra­ho­ja. Suun­ni­tel­mis­sa on, et­tä 1.7.2020 al­ka­en kuo­ro­lai­set mak­sai­si­vat jä­sen­mak­sun­sa tu­kiyh­dis­tyk­sel­le ja kon­ser­tit jär­jes­tet­täi­siin sen kaut­ta. Kant­to­ri, Gos­pel MaMa Mar­jaa­na Tu­ru­sen pal­kan mak­saa jat­kos­sa­kin Sal­paus­se­län seu­ra­kun­ta.

Rie­mu­lau­lut – Gos­pel­kirk­ko ke 4.3. klo 18, Rie­mu­lau­lut – Elä­köön Elä­mä to 5.3. klo 18, Sis­ter Act Mo­vie Con­cert su 8.3. klo 19. Kaik­ki kon­ser­tit Lah­den Ris­tin­kir­kos­sa. Lah­den Gos­pel­kuo­ron tu­kiyh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mis­ko­kous ma 9.3.2020 klo 18 Lah­den Seu­ra­kun­ta­ta­los­sa, ko­kous­ti­la Vii­ku­na, 2. krs. Kirk­ko­ka­tu 5. Ti­lai­suus on avoin kai­kil­le.

Lue lisää aiheesta