JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kuva: Markku Lehtinen

Kuva: Markku Lehtinen

Kärkölässä perheitä kutsutaan pilkille – vaikkei omista pilk­ki­vä­li­neitä

25.2.2021
Markku Lehtinen

Tänä tal­ve­na jär­vet ovat vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na vah­vas­ti jääs­sä. Niin­pä nyt us­kal­taa läh­teä vaik­ka­pa pilk­ki­mään. Kär­kö­läs­sä pil­kil­le kut­su­taan eri­tyi­ses­ti per­hei­tä, kun kap­pe­li­seu­ra­kun­ta, Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton Kär­kö­län pai­kal­li­syh­dis­tys sekä Valk­jär­ven Ka­la­vei­kot jär­jes­tä­vät Per­hei­den pilk­ki­päi­vän. Reip­paan ul­koi­lun li­säk­si ta­pah­tu­mal­la tu­e­taan Yh­teis­vas­tuu­ke­räys­tä.

Päi­vän mit­taan on lu­vas­sa muun mu­as­sa pilk­ki­mis­tä, leik­ki­on­gin­taa, maas­to­ras­tit sekä pi­ha­pe­le­jä. Ran­nal­la on myös mah­dol­li­suus pais­taa nuo­ti­o­mak­ka­rat tai os­taa val­miik­si pais­tet­tu­ja sekä juo­da kah­vit Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen hy­väk­si.

Ju­ha­ni Jo­ki­nen Valk­jär­ven Ka­la­vei­kois­ta ker­too, et­tä ka­las­ta­maan pää­see, vaik­ka ei omis­tai­si­kaan pilk­ki­on­kea tai kai­raa. Ka­la­vei­kot on va­rau­tu­nut lai­naa­maan ka­la­veh­keet niil­le, joil­la ei ole omia.

Li­säk­si Ka­la­vei­kot on lu­pau­tu­nut an­ta­maan neu­vo­ja pilk­ki­mi­sen tek­niik­kaan ja vä­li­nei­den va­lin­taan.

– Valk­jär­vel­lä ah­ven on pilk­ki­jöi­den pää­a­si­al­li­nen saa­lis. Ah­ve­nia saa vaik­ka­pa syöt­ti­tou­kal­la va­rus­te­tul­la pys­ty­pil­kil­lä sekä mor­mys­kal­la, Jo­ki­nen to­te­aa.

Valk­jär­vel­lä on elin­voi­mai­nen kuha- ja hau­ki­kan­ta. Asi­an­sa osaa­vat ja ka­la­pai­kat tie­tä­vät pilk­ki­jät saa­vat saa­lik­seen myös näi­tä ka­lo­ja.

Tal­vel­la pilk­ki­mi­nen ja ke­säl­lä on­ki­mi­nen ovat sii­nä mie­les­sä hal­po­ja har­ras­tuk­sia, et­tä ne ei­vät vaa­di ka­las­ton­hoi­to­mak­sua. Pilk­kiä saa siis jär­vil­lä il­mai­sek­si. Ai­no­at poik­keuk­set täs­tä ovat hoi­de­tut vir­kis­tys­ka­las­tu­sa­lu­eet. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kik­si pie­net jär­vet, joi­hin on is­tu­tet­tu huo­mat­ta­va mää­rä ka­lo­ja, ku­ten kir­jo­lo­hia.

Valk­jär­ven pilk­ki­päi­vä on lä­hes pe­rin­tei­nen. En­sim­mäi­sen ker­ran ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin kak­si vuot­ta sit­ten. Vii­me tal­ve­na piti myös ko­koon­tua pilk­ki­mään, mut­ta se jäi haa­veek­si, kos­ka ko­ro­na ja hei­kot jäät sot­ki­vat suun­ni­tel­mat.

La 13.3. kel­lo 11 Per­hei­den Pilk­ki­päi­vä Kär­kö­läs­sä Valk­jär­ven ui­ma­ran­nal­la, Ui­ma­ran­nan­tie 56, Jär­ve­lä. Ta­pah­tu­mal­la on ko­ro­na­va­raus.

Lue lisää aiheesta