JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ville Heiskasen vetämä mediatiimi tuottaa Lahden seurakuntayhtymän seuraavat suorat verkkolähetykset. Kuva Joutjärven kirkosta 19. huhtikuuta. Kuva: Aatu Heikkonen

Ville Heiskasen vetämä mediatiimi tuottaa Lahden seurakuntayhtymän seuraavat suorat verkkolähetykset. Kuva Joutjärven kirkosta 19. huhtikuuta. Kuva: Aatu Heikkonen

Aatu Heikkonen

Juma­lan­pal­ve­luksia tuubiin – Lahden seurakunnat tarjoavat suoria striimejä eri kirkoista

18.4.2020
Markus Luukkonen

Seu­ra­kun­nat ovat poik­keu­so­lo­jen ai­ka­na siir­tä­neet ju­ma­lan­pal­ve­lus­toi­min­tan­sa ket­te­räs­ti verk­koon. Seu­raa­vien viik­ko­jen ai­ka­na Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä tar­jo­aa suo­rat verk­ko­lä­he­tyk­set kol­mes­ta eri pai­kas­ta. Seu­raa­va sa­na­ju­ma­lan­pal­ve­lus strii­ma­taan Lau­neen kir­kos­ta 26. huh­ti­kuu­ta, ja tätä seu­raa­vat lä­he­tyk­set ovat Nas­to­lan kir­kos­ta sekä äi­tien­päi­vä­nä Sal­paus­se­läl­lä si­jait­se­val­ta Län­ti­sel­tä kap­pe­lil­ta.

Strii­maus­pal­ve­lut tuot­taa lah­te­lai­nen me­di­a­toi­mis­to Ins­pi­roi­va Cre­a­ti­ve. Verk­ko­lä­he­tyk­set to­teu­te­taan oh­jaa­jan, me­dia-as­sis­ten­tin ja kol­men vi­de­o­ka­me­ran voi­min. Verk­ko­lä­he­tyk­set ero­a­vat ke­vyt­ra­ken­tei­sis­ta Fa­ce­book-li­veis­tä esi­mer­kik­si pa­rem­mal­la ku­van- ja ää­nen­laa­dul­laan sekä mo­ni­puo­li­sem­mil­la ku­va­kul­mil­la.

Kaik­kia lä­he­tyk­siä voi seu­ra­ta suo­ra­na Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män Yo­u­Tu­be-ti­lil­lä, jon­ne lä­he­tyk­set jää­vät kat­sot­ta­vik­si myös jäl­ki­tal­len­tei­na. Lä­he­tys­link­ki löy­tyy li­säk­si seu­ra­kun­ta­yh­ty­män verk­ko­si­vuil­ta.

Ai­em­min ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia on strii­mat­tu seu­ra­kun­ta­yh­ty­män tar­jo­a­mi­na muun mu­as­sa Jout­jär­vel­tä sekä Ris­tin­kir­kos­ta yh­teis­työs­sä Ete­lä-Suo­men Sa­no­mien kans­sa. Mo­lem­mat ESS.fis­sä esi­te­tyt ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ke­rä­si­vät yli 1 000 kat­so­jaa.

Suo­rien verk­ko­lä­he­tyk­sien li­säk­si pai­kal­lis­seu­ra­kun­nat to­teut­ta­vat omia Fa­ce­book-li­ve­jä. Lin­kit koo­taan Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män verk­ko­si­vuil­le.

Su 26.4. klo 10 sa­na­ju­ma­lan­pal­ve­lus Lau­neen kir­kos­sa, su 3.5. klo 10 Nas­to­lan kir­kos­sa ja su 10.5. klo 10 Län­ti­sel­lä kap­pe­lil­la. Kaik­ki lä­he­tyk­set Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män Yo­u­Tu­be-ti­lil­lä.

Lue lisää aiheesta