JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kuoroa Laulu-Miehet johtaa emeritusprofessori Matti Hyökki. Kuva: Tanja Kalliosaari

Kuoroa Laulu-Miehet johtaa emeritusprofessori Matti Hyökki. Kuva: Tanja Kalliosaari

Tanja Kalliosaari

Finlandian ensie­sit­tänyt kuoro saapuu Ristin­kirk­koon

7.11.2020
Markku Lehtinen

Hel­sin­ki­läi­sen Lau­lu-Mie­het-kuo­ron kon­ser­tis­sa ”Fin­lan­dia-hym­ni 80 vuot­ta” voi kuul­la hy­vän mu­sii­kin li­säk­si his­to­ri­an sii­pien ha­vi­naa. Lau­lu-Mie­het oli se kuo­ro, joka 80 vuot­ta sit­ten, vuon­na 1940, esit­ti Veik­ko An­te­ro Kos­ken­nie­men sa­noit­ta­man ja Jean Si­be­liuk­sen sä­vel­tä­män Fin­lan­dia-hym­nin en­sim­mäi­sen ker­ran.

Ris­tin­kir­kos­sa kuul­laan 24.11. Fin­lan­dia kah­te­na ver­si­o­na, alus­sa sä­es­tyk­set­tö­mä­nä hym­ni­nä ja lo­pus­sa ur­ku­tai­tei­li­ja Pau­li Pie­ti­läi­sen täy­den­tä­mä­nä sin­fo­ni­se­na sä­vel­ru­no­na, opus 26. Lau­lu-Mie­hiä joh­taa eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri Mat­ti Hyök­ki.

Lau­lu-Mie­het ti­la­si vuon­na 1940 sa­noi­tuk­sen ru­noi­li­ja Kos­ken­nie­mel­tä, ja hän kir­joit­ti ny­ky­ään ylei­ses­ti käy­tös­sä ole­vat Fin­lan­dia-hym­nin sa­nat.

Kon­ser­tin toi­nen mer­kit­tä­vä esi­tys on Jean Si­be­liuk­sen sä­vel­tä­mä Jää­kä­rien mars­si, jon­ka Lau­lu-Mies­ten kvar­tet­ti en­sie­sit­ti jo vuon­na 1917.

Lau­lu-Mie­het on yk­si Suo­men mai­neik­kaim­mis­ta mies­kuo­rois­ta. Kuo­ron pe­rus­ti­vat ke­vääl­lä 1914 jouk­ko en­ti­siä Yli­op­pi­las­kun­nan Lau­la­jien ja Suo­men Lau­lun jä­se­niä.

Kuo­ron lah­te­lai­nen jä­sen As­ko Lep­pi­lam­pi ker­too, et­tä al­ku­jaan kon­sert­ti piti jär­jes­tää Hel­sin­gis­sä, mut­ta ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mia muut­ti suun­ni­tel­mia ja kon­sert­ti siir­ret­tiin Ris­tin­kirk­koon.

– Olim­me jo ai­em­min kes­kus­tel­leet kuo­ron esiin­ty­mi­ses­tä Ur­ku­vii­kol­la, ja nyt Lah­ti nou­si kon­ser­tin pi­to­pai­kak­si, Lep­pi­lam­pi ker­too.

Hän jat­kaa, et­tä kon­ser­tin jär­jes­te­lyis­sä ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mia tul­laan ot­ta­maan tar­kas­ti huo­mi­oon. Kirk­koon ote­taan tur­va­vä­lit huo­mi­oi­den kor­kein­taan 330 kuu­li­jaa, jot­ka opas­te­taan pai­koil­leen. Li­säk­si ylei­söl­le on tar­jol­la kas­vo­mas­kit.

Kon­sert­ti Fin­lan­dia-hym­ni 80 vuot­ta Ris­tin­kir­kos­sa ti 24.11. klo 19, kuo­ro Lau­lu-Mie­het, joh­taa Mat­ti Hyök­ki, sop­raa­no Au­ro­ra Ikä­val­ko, urut Pau­li Pie­ti­läi­nen. Lip­pu­ja 20 € Tic­ket­mas­te­ril­ta ja kuo­ro­lai­sil­ta.

Lue lisää aiheesta