JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Seimet löytyvät näyteikkunoista kartan osoittamista paikoista.

Seimet löytyvät näyteikkunoista kartan osoittamista paikoista.

Bongaa seimet Lahden keskustasta – katso kartta

26.11.2020
Kirkonseutu

Lah­den kes­kus­tas­sa voi bon­ga­ta jou­lu­sei­miä liik­kei­den ja toi­mi­paik­ko­jen näy­teik­ku­nois­ta. Sei­met ker­to­vat jou­lun sa­no­maa ja vi­rit­tä­vät ohi­kul­ki­jat jou­lui­seen tun­nel­maan. Sei­miä on tänä vuon­na 23:ssa eri pai­kas­sa.

Sei­mi­pe­rin­teen juu­ret ovat jou­lu­e­van­ke­liu­mis­sa, ker­to­muk­ses­sa Jee­suk­sen syn­ty­mäs­tä (Luu­kas 2: 6–7): ”[- -] tuli Ma­ri­an syn­nyt­tä­mi­sen ai­ka, ja hän syn­nyt­ti po­jan, esi­koi­sen­sa. Hän ka­pa­loi lap­sen ja pani hä­net sei­meen, kos­ka heil­le ei ol­lut ti­laa ma­ja­pai­kas­sa”.

Sei­mel­tä sei­mel­le Lah­den kes­kus­tas­sa 29.11.2020–6.1.2021

1. Lah­den Hel­lun­tai­seu­ra­kun­ta, Ki­ve­ri­ön­ka­tu 1

2. Kan­nak­sen lu­kio, Kan­nak­sen­ka­tu 20

3. Päi­jät-Hä­meen so­si­aa­li- ja ter­veys­tur­va ry, Alek­san­te­rin­ka­tu 35

4. Päi­jät-Hä­meen Kan­san­lä­he­tyk­sen lä­he­tys­ko­ti, Sai­maan­ka­tu 5B

5. La Luna Lil­ja, Puis­to­ka­tu 5

6. An­jan puo­ti, Rau­han­ka­tu 9

7. Hau­taus­toi­mis­to Kal­li­oi­nen, Hä­meen­ka­tu 11

8. Ma­ri­ma­ri, Rau­ta­tien­ka­tu 13

9. Mo­re­mix, Rau­ta­tien­ka­tu 18

10. Ven­tu­nos, Hä­meen­ka­tu 21

11. Lah­den Kris­til­li­nen kir­ja­kaup­pa Oy, Hä­meen­ka­tu 23

12. NP, Rau­ta­tien­ka­tu 22

13. So­kos ta­va­ra­ta­lo, Alek­san­te­rin­ka­tu 19–21

14. Kuk­ka ja Si­sus­tus Nei­lik­ka, Alek­san­te­rin­ka­tu 25 a B

15. Pit­si ja Pal­mik­ko, Ve­si­jär­ven­ka­tu 26

16. Tai­to­kes­kus Vel­ma, Ve­si­jär­ven­ka­tu 19

17. Päi­jät-Hä­meen omais­hoi­ta­jat ja lä­hei­set ry, Päi­jän­teen­ka­tu 1

18. Op­ti­mi­nä­kö, Va­pau­den­ka­tu 12

19. Mis­si­o­kaup­pa, Va­pau­den­ka­tu 6

20. Nep­pi­nap­pi, Va­pau­den­ka­tu 2

21. Kirk­ko­ka­tu 7

22. Ris­tin­kirk­ko, Kirk­ko­ka­tu 4

23. Lah­den Jou­lu­ky­lä, Lah­den tori 12.12.–22.12.

Lue lisää aiheesta