Seurakuntayhtymä lähdössä vuokralaiseksi Kariston uuteen monitoimitaloon

Lahden seurakuntayhtymä on kartoittanut jo vuosia itselleen sopivia tiloja kasvavan Kariston alueelta. Kuva: Markku Lehtinen

Lahden seurakuntayhtymä on lähdössä vuokralaiseksi Kariston alueelle suunnitteilla olevaan uudisrakennukseen. Hietapellonkadulle, Kariston koulun välittömään läheisyyteen on kaavailtu monitoimitaloa, jonka toiseen päätyyn on Lahden seurakuntayhtymälle varattu 184 neliön suuruinen tila. Rakentamisen on tarkoitus käynnistyä, kun tiloihin tulevat toimijat ovat selvillä. Alustavan aikataulun mukaan rakentaminen voisi alkaa maaliskuussa 2020. Tilat olisivat toimintakunnossa jo syksyllä 2020.

Tilaan on suunniteltu yksi suurempi sali, jossa voisivat toimia päiväkerhot, varhaisnuorten kerhot ja erilaiset juhlatilaisuudet, kuten kasteet ja niiden kahvitukset. Pienempi neuvottelutila toimisi pienryhmätilana, kerhotilana ja työhuoneena. Vuokrakustannukset ovat noin 45 000 euroa vuodessa, josta osa voidaan kattaa luopumalla nykyisestä vuokratilasta Kauppakeskus Karismassa. Vuokrasopimus solmitaan kymmeneksi vuodeksi.

Joutjärven seurakunnalla oli seurakuntakoti Kariston koulun tiloissa vuodesta 2013 lähtien. Lahden kaupunki purki vuokrasopimuksen 2016 Kariston koulun oppilasmäärän ennakoitua suuremman kasvun takia. Päiväkerhotoiminta siirrettiin tilapäisesti Ahtialan seurakuntakeskukseen ja vuonna 2017 Karismaan. Karisman tiloissa toimii tällä hetkellä lasten kerhot viitenä aamupäivänä ja lisäksi partio kahtena iltana viikossa. Tilassa on kokoontunut myös muutamia pienryhmiä.

Markus Luukkonen

Jaa artikkeli