Ehdotus: Vanhoja tiloja purkuun, tilalle monitoimitaloja

Tuore selvitys patistelee Lahden seurakuntia paitsi karsimaan reippaalla kädellä myös rakentamaan uutta ja paremmin toimivaa. Vuokra- ja yhteiskäyttötiloja on lisättävä.

Metsäkankaalla sijaitseva Salpausselän kirkko on eräs seurakuntayhtymän huonokuntoisista kohteista.

Osa nykyisistä kirkoista purkuun, pieniä seurakuntakoteja myyntiin ja tilalle uusia monitoimitaloja. Lahden seurakuntayhtymän toimintoja pitäisi kaiken kaikkiaan keskittää ja tiivistää. Harkintaan kannattaisi lisäksi ottaa viiteen paikallisseurakuntaan perustuvan yhtymän purkaminen ja yhteen seurakuntaan siirtyminen.

Lahden seurakuntayhtymän Tilakonsultit Oy:ltä tilaama palveluverkkoselvitys antaa paljon ajattelemisen aihetta. Nykyistä palveluverkkoa luonnehditaan raportissa tarpeettoman laajaksi ja heikosti toimivaksi.

Selvityksessä pisteytetään kiinteistöt, pohditaan tulevaisuuden palvelutarpeita sekä annetaan toimenpidesuosituksia. Siinä ei kuitenkaan päätetä mistään, vaan selvitys on tarkoitettu Lahden seurakuntayhtymän kiinteistötyöryhmän tueksi. Päätösvalta kuuluu kiinteistöasioissa kirkkovaltuustolle.

Tilakonsulttien mukaan Joutjärven kirkossa on riskejä kansirakenteessa sekä jyrkän katon liittymisessä peruskattoon.
 

Vähennettävät neliöt löytyvät varmuudella, mutta ensin on päätettävä suunta. Kari Eskelinen

Joutjärvellä riskirakenteita

Parhaimpia pisteitä saavat Luomaniemen toimintakeskus, Kirkkokatu 5, Siikaniemen kurssikeskus, Upilan leirikeskus sekä Vapaudenkatu 6. Huonoimmin pärjäävät Metsäniemen maja, Kirkkokatu 7 sekä Liipolan seurakuntakeskus.

Nykyisistä kirkoista nähdään hyvät tulevaisuuden edellytykset Ristinkirkossa sekä Launeen, Mukkulan ja Nastolan kirkoissa. Metsäkankaalla sijaitsevaa Salpausselän kirkkoa ehdotetaan poistettavaksi.

Hieman yllättäen samaan koriin osoitetaan myös Joutjärven kirkko, jonka peruskorjaamista ei pidetä järkevänä. “Jovi” on tunnettu muun muassa vilkkaasta nuorisotoiminnastaan.

– Joutjärven kirkossa on riskejä kansirakenteessa sekä jyrkän katon liittymisessä peruskattoon. Ne tekevät siitä vaikean peruskorjattavan. Saneeraus maksaisi enemmän kuin purkaminen ja uuden monitoimitalon rakentaminen, arvioi arkkitehti, Tilakonsulttien toimitusjohtaja Mikko Marja-aho.

Monitoimitalot ylivoimaisia toiminnoiltaan

Selvityksessä esitellään kolme erilaista mallia, joita voi yhdistellä tai valita sopivimman. Karsivassa mallissa vähennetään kunnoltaan, toimivuudeltaan tai käyttöasteeltaan heikoimpia kohteita, mutta vältetään uusia investointeja. Tässä mallissa luovuttaisiin esimerkiksi Kunnaksen, Metsäpellon ja Ankkurin seurakuntakodeista, Liipolan seurakuntakeskuksesta sekä Salpausselän kirkosta.

Toisessa mallissa palveluverkkoa uudistettaisiin keskittämällä toimintoja uusiin monitoimitaloihin sekä hyväkuntoisiin ja toimiviin tiloihin. Monitoimitaloja ehdotetaan Joutjärvelle, Salpausselälle, Launeelle ja Nastolaan.

– Uudet monitoimitalot pesevät toiminnallisuudessaan kirkkaasti vanhat kirkot ja seurakuntatalot, Marja-aho perustelee.

Nastolan kirkkoa on peruskorjattu, ja selvityksessä ehdotetaan sen aseman vahvistamista kaupungin ainoana historiallisena kirkkona.
 

Yhtymän purkaminen harkintaan

Kolmas ja radikaalein malli sisältää viisi paikallisseurakuntaa sisältävän yhtymän purkamisen ja siirtymisen yhteen Lahden seurakuntaan. Mallissa on hyödynnetty seurakuntien nykyisiä vahvuuksia.

Joutjärven alue säilytetään nuorten toiminnan keskipisteenä ja toiminnot keskitetään uuteen monitoimitaloon. Myös Salpausselän alueen palvelut keskitetään uuteen monitoimitaloon. Launeen kirkko säilyy alueen kirkkona, ja lisäksi vuokrataan Liipolasta ja Renkomäestä tiloja lähipalveluille.

Paraikaa julkisivuremontissa olevaa Nastolan puukirkkoa hahmotellaan vetovoimatekijäksi, sillä se on kaupungin ainoa historiallinen kirkko. Nastolassa etsittäisiin lisäksi vuokratiloja Rakokivestä ja luovuttaisiin suureksi jääneestä seurakuntatalosta.

Kaikkien alueiden isot tilaisuudet keskitettäisiin Ristinkirkkoon. Kirkkokatu 5:ssä ja Vapaudenkatu 6:ssä toimintoja organisoitaisiin uudelleen. Kolmannessa mallissa karsittaisiin kaikkiaan jopa 12 000 neliötä.

Ristinkirkko on Lahden keskuskirkko. Sinne voitaisiin keskittää kaikki isot tapahtumat. Kuva Lahden Gospelkuoron konsertista.
 

Jäsenien määrä laskeva

Kaksi kolmasosaa lahtelaisista kuuluu tätä nykyä kirkkoon, mutta suunta on laskeva. Suhteellinen väheneminen kohdistuu erityisesti työikäisiin ja työelämään siirtyviin ihmisiin.

Seurakuntayhtymän kiinteistösuunnitelmassa vuosille 2019–2026 sitoudutaan kunnianhimoisesti kiinteistökulujen leikkaamiseen 30 prosentilla. Marjamäen mielestä tämäkään ei riitä.

– Sopeuttamisen tarve on itse asiassa vielä suurempi. 2000–2018 jäsenmäärä väheni 13 prosentilla, mutta suhteellinen väheneminen oli väestönkasvu huomioiden 15 prosenttia. Jäsenmäärä on putoamassa myös lähivuosina ja -vuosikymmeninä, kun sitoutuneimpia eläkeläisiä kuolee, katsoo Marja-aho.

Nuorten aikuisten tavoittaminen haasteena

Tilakonsulttien mielestä toimintaa kannattaisi profiloida nuoria aikuisia tavoittavaan suuntaan ja ohjata tiloja palvelemaan tätä kohderyhmää. Omistaminen ei ole välttämätöntä, vaan toimintaa voitaisiin järjestää yhteistyössä kaupungin, koulujen, hoitolaitosten, kirjastojen ja asukasyhdistysten kanssa.

Vaikka palveluverkkoselvityksessä esitellään kolme mallia, Mikko Marja-aho suosittelee valitsemaan vaihtoehtojen kaksi ja kolme välillä. Seurakunnissa tehdään nykyisellään päällekkäistä työtä. Voimia yhdistämällä voitaisiin erityisosaamistakin jakaa nykyistä joustavammin.

– Jos seurakuntien määrää karsittaisiin, se muuttaisi oleellisesti palveluverkkoon kohdistuvia paineita. Rakennuksia omistettaisiin ja kehitettäisiin osana Lahden seurakuntaa eikä yhden paikallisseurakunnan tarpeisiin, Marja-aho huomauttaa.

Kirkon rooli on muutoksessa, mutta Marja-aho näkee seurakunnilla kuitenkin paljon annettavaa myös tulevaisuudessa.

– Kirkon lempeälle ja inhimilliselle perusviestille on jatkuvaa tarvetta.

Hyvää on ulkopuolisen näkökulma

Kiinteistötyöryhmän puheenjohtaja, kirkkoherra Kari Eskelisen mukaan selvityksen tärkein tehtävä on auttaa tekemään kestäviä ratkaisuja, joiden vaikutukset talouteen toteutuvat lähivuosien tai jopa vasta vuosikymmenten aikana.

– Selvitys antaa mahdollisuuden tarkastella tilannetta ulkopuolisen näkökulmasta. Tämä on hyvä asia, kommentoi kiinteistötyöryhmän puheenjohtaja, kirkkoherra Kari Eskelinen.

Eskelisen mukaan vähennettävät neliöt löytyvät varmuudella, mutta ensin on päätettävä suunta.

– Tällöin emme tee investointeja, jotka joudumme myöhemmin toteamaan tarpeettomiksi.

Eskelinen arvioi, ettei Tilakonsulttien ehdotus yhdestä seurakunnasta ole välttämättä paras ratkaisu kiinteistökulujen supistamiseksi.

– Kiinteistötyöryhmän tehtävänantokaan ei tavoittele yhden seurakunnan malliin siirtymistä. Selvityksessä on tästä huolimatta useita hyviä havaintoja, joita voimme jalostaa eteenpäin.

Tieto

Tästä on kyse

Palveluverkkoselvitys on riippumaton asiantuntijaraportti, joka on tilattu Lahden seurakuntayhtymän kiinteistötyöryhmän tueksi. Selvityksessä ei ole laskettu purkamisen, saneeraamisen ja uudisrakentamisen kustannuksia. Siinä ei myöskään oteta kantaa isojen leirikeskusten tulevaisuuteen.

1 Lahden seurakuntayhtymän toiminnallisten kiinteistöjen pinta-ala on yli 35 000 neliömetriä. Kiinteistötoimen kulut muodostavat 17 prosenttia yhtymän budjetista.

2 Mikäli kiinteistökannassa ei tapahdu muutoksia, vuosikulujen arvioidaan nousevan vuoteen 2026 mennessä 3,4 miljoonasta eurosta 3,9 miljoonaan euroon.

3 Seurakuntayhtymällä on vuosille 2019–2026 hyväksytty kiinteistösuunnitelma, jossa on sitouduttu kiinteistökulujen vähentämiseen 30 prosentilla vuoteen 2026 mennessä. Tavoitteena ovat terveet, esteettömät ja monipuoliset tilat. Ympäristö huomioidaan energiaratkaisuissa sekä elinkaariajattelussa.

4 Suunnitelman toteuttamiseksi on perustettu kiinteistötyöryhmä ja tälle alisteinen leirikeskustyöryhmä. Kiinteistötyöryhmän tehtävänä on vuoden 2020 loppuun mennessä valmistella esitykset yhteisen kirkkoneuvoston ja edelleen kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Palveluverkkoselvitys löytyy osoitteesta www.lahdenseurakunnat.fi

Markus Luukkonen

Jaa artikkeli