Seurakuntayhtymä aikoo järjestää kaupunkifestivaalin ja karsia kiinteistöjään – tiukka taloudenpito jatkuu

Toukokuussa 2020 Lahden seurakuntayhtymä järjestää yhdessä Suomen Lähetysseuran ja Lahden kaupungin kanssa Lahden Lähetysjuhlat. Teemana on ”Missä taivas on?”. Kuva: Jalo Toivio

Lahden yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi keskiviikkona seurakuntayhtymälle talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2020. Talousarviossa kirkollisverotulojen määräksi on arvioitu 17,9 miljoonaa euroa ja toimintamenoiksi 21,3 miljoonaa euroa.

– Vuosikatetavoite on 2,6 miljoonaa euroa. Sillä kykenemme toteuttamaan suunnitellut investoinnit ja lainanlyhennykset. Talous on siis suunniteltu tasapainoiseksi. Se takaa vielä kohtuulliset toimintaedellytykset, arvioi hallintojohtajan sijainen Tiina Mörsky.

Talousarviokeskustelussa kiinnitettiin huomiota paikallisseurakuntien raameihin ja toivottiin varautumista tulevaisuudessa heikkenevään verotulokertymään. Valtuutettu Risto Tarkiainen ehdotti harkittavaksi siirtymistä viidestä seurakunnasta yhden seurakunnan malliin.

Markkinoinnin tehostamiseksi esitettiin muun muassa digitaalisten näyttötaulujen lisäämistä seurakuntien kiinteistöihin. Pilottikäytössä olevia diginäyttöjä on tilattu toistaiseksi Marian Kammarin (Vapaudenkatu 6) edustalle sekä Launeen kirkolle.

Seurakuntayhtymässä käynnistettiin syksyllä 2019 kaksi työryhmää, kiinteistötyöryhmä ja sen alaisuuteen leirikeskustyöryhmä. Työryhmien tehtävänä on valmistella suunnitelma kiinteistöjen vähentämiseksi 30 prosentilla kahdeksan vuoden aikana. Esityksiä tähdätään kirkkoneuvoston ja -valtuuston päätettäviksi marraskuussa 2020.

Toukokuussa uusi kaupunkifestivaali

Toukokuussa 2020 Lahden seurakuntayhtymä järjestää yhdessä Suomen Lähetysseuran ja Lahden kaupungin kanssa Lahden Lähetysjuhlat. Kaupunkifestivaalin tapahtumat sijoittuvat kauppatorille, Ristinkirkkoon sekä muualle Lahden keskustan alueelle. Teemana on ”Missä taivas on?”.

Lahden seurakuntayhtymä siirtyy vuodenvaihteessa Tampereen hiippakunnasta Mikkelin hiippakuntaan. Muutos on hallinnollinen, eikä se juurikaan vaikuta seurakuntalaisten ja kaupunkilaisten arkeen.

Lahden yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi myös joitakin talousarviomuutoksia. Kiinteistötoimen kulut ovat suuremmat kuin vuoden 2019 talousarviossa ja aiheuttavat 40 000 euron lisämäärärahatarpeen. Palveluiden ostot ylittyvät muun muassa rakentamisen ja kunnossapidon, sähkötöiden, lumitöiden, tutkimusten sekä muiden palveluiden osalta.

Myös hautainhoitorahaston tuotot ovat jäämässä arvioitua pienemmiksi huoneistojen vuokratuottojen ja haudanhoitomaksujen vähentymisen takia. Muutos aiheuttaa noin 40 000 euron tappion hautainhoitorahastolle.

Markus Luukkonen

Jaa artikkeli