Petri Määttä valittiin Kirkkohallituksen johtajistoon tiukan vaalin jälkeen

Lahden seurakuntayhtymän diakonian ja sairaalasielunhoidon johtaja Petri Määttä on valittu Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtajaksi 1.7.2019 alkaen. Kirkkohallitus päätti valinnasta täysistunnossaan 22. toukokuuta käydyn vaalin jälkeen. Vaalissa annettiin yhteensä 12 ääntä, joista Määttä sai 7 ääntä ja Aulikki Mäkinen 5 ääntä. Tehtävään haki yhdeksän henkilöä.

Vuonna 1970 syntynyt Määttä on työskennellyt aiemmin muun muassa kappalaisen ja seurakuntapastorin viroissa sekä kasvatuksen johtajan sijaisena. Hänellä on kokemusta myös kansainvälisistä sotilaspastorin tehtävistä. Kirkkohallituksessa Määttä on työskennellyt projektisihteerinä. Lisäksi hän on toiminut Lahden seurakuntayhtymässä hallintorakenneprosessin vastuuhenkilönä.

Toiminnallisen osaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen virka tuli avoimeksi, kun Pekka Huokuna tuli valituksi Kirkkohallituksen kansliapäällikön virkaan. Vuoden alusta vt. kirkkoneuvoksena toiminut Aulikki Mäkinen jatkaa tehtävässä kesäkuun loppuun asti.

Toiminnallisen osaston johtajalle tärkeiksi edellytyksiksi katsottiin muun muassa vuorovaikutukseen, yhteistoimintaan ja verkostoitumiseen liittyvät kyvyt. Erityisesti painotettiin johtamiskokemusta organisaation muutostilanteissa.

Kirkon viestinnästä kerrottiin myöhemmin kokouspäivänä, että kolme täysistunnon jäsentä jätti eriävän mielipiteen. Heidän mukaansa Aulikki Mäkinen on hakijoista kaikkien nimitysperusteiden osalta paras. "Valitsematta jääminen johtunee pappiin kohdistuvasta syrjinnästä sukupuolen perusteella", eriävässä mielipiteessä sanotaan.

Markus Luukkonen

Jaa artikkeli