Heikki Pelkonen: Yhteinen etu ratkaisi hiippakuntapäätöksessä

Kirkolliskokouksen 9. toukokuuta hyväksymässä hiippakuntajaon tarkistuksessa Päijät-Hämeen seurakunnat siirtyvät kokonaisuudessaan osaksi Mikkelin hiippakuntaa. Kirkolliskokousedustajista lahtelainen Heikki Pelkonen ja hollolalainen Aimo Koskelo äänestivät hiippakuntamuutoksen puolesta, Pertti Laaksonen Orimattilasta vastaan.

Launeen kirkkoherrana työskentelevä Pelkonen perustelee omaa kantaansa yhteisellä edulla.

– Paikallisen näkökulman lisäksi tässä on kokonaiskirkollinen näkökulma. Kun maallisen ja kirkollisen hallinnon rajat ovat samat, on yhteistyö ja verkostoituminen helpompaa. Maallisen hallinnon puolelta olen huomannut, etteivät kirkon hallintorajat ole olleet selvillä, eikä niitä ole edes kysytty.

Toinen peruste on kirkon sisäinen.

– Kun rajoja mietittiin, haluttiin, etteivät hiippakunnat olisi kooltaan kovin erilaisia. Jos Päijät-Hämeen maakunnasta olisi siirretty Mikkelin hiippakuntaan kuuluvat seurakunnat (Heinola ja Tainionvirta) Tampereen hiippakuntaan, ero olisi vain korostunut. Tampere on jo nyt suuri hiippakunta.

Mikä merkitys on koolla?

– Kun resurssit jakautuvat tasaisesti, hiippakunnissa järjestettävään koulutukseen ja muuhun toimintaan on suurin piirtein samat edellytykset eri puolilla maata. Piispojenkin työmäärä tasoittuu, kun esimerkiksi papistoa on suunnilleen saman verran.

Pelkosen mielestä Lahden alueen kannattaa olla Mikkelin hiippakunnassa aktiivinen.

– Lahden painoarvo on merkittävä ja voimme muun muassa jakaa omaa osaamistamme. Olemme olleet Tampereen hiippakuntaan tyytyväisiä, mutta Lahden ääni on nyt entistä helpompi saada kuuluviin hiippakunnassa ja koko kirkon hallinnossa.

Mikä muuttuu?

Hiippakuntamuutos ei juurikaan näy tavalliselle seurakuntalaisille. Se näkyy lähinnä seurakuntien tilaisuuksissa, joissa oma piispa on läsnä.

Seppo Häkkisestä tulee kaikkien Päijät-Hämeen seurakuntien oma piispa. Kirkkojärjestyksen 18. luvun mukaan piispa, "kukin hiippakunnassaan, on seurakuntien ja pappien ylin kaitsija".

Kaikki pappien virkamääräykset tulevat hiippakunnan tuomiokapitulista. Kun pappi pyytää esimerkiksi virkavapaata, jatkossa päätöksen tekee Mikkelin tuomiokapituli.

Tuomiokapituli järjestää seurakuntien työntekijöille esimerkiksi koulutuksia ja työnohjausta sekä konsultoi isoissa muutoshankkeissa ja ongelmatilanteissa.

Markus Luukkonen

Jaa artikkeli