Seinistä jopa 30 prosentin säästöt - Lahden seurakunnat sai kunnianhimoisen kiinteistösuunnitelman

Lahden seurakunnilla on korjausvelkaa useissa kirkoissa, kuten Metsäkankaalla sijaitsevassa Salpausselän kirkossa.

Lahden yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi torstaina Lahden seurakuntayhtymälle uuden, vuoteen 2026 ulottuvan kiinteistösuunnitelman. Kunnianhimoisen suunnitelman mukaan kiinteistöjen kokonaismäärää on vähennettävä 30 prosentilla.

Kiinteistösuunnitelma herätti valtuustossa vilkkaan keskustelun, jonka perusteella tehtiin joitakin tekstimuutoksia. Suunnitelmasta poistettiin maininta, että yhtymän tulee valmistautua luopumaan ainakin yhdestä leiri- ja kurssikeskuksesta.

– Alkuvaiheessa ei kannata lukita leirikeskuksen lakkauttamista. Ainakin omassa arvoasteikossani tärkeimpiä ovat kirkkotilat, sitten leirikeskukset ja sitten vasta muut kuten hallintotilat, valtuutettu Ohto Oksanen perusteli muutosesitystään, joka hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

Kiinteistösuunnitelman toteuttamiseksi päätettiin perustaa valmisteleva työryhmä sekä tälle alisteinen leirikeskustyöryhmä.

Tämä on suurin päätös, mitä tässä salissa on ainakaan kymmeneen vuoteen tehty. Esa Taipale

Toimintaa keskitetään kirkkoihin ja kappeleihin

Lahden seurakuntayhtymän toiminnallisten kiinteistöjen pinta-ala on yhteensä yli 35 000 neliömetriä, ja kiinteistötoimen kulut muodostavat 17 prosenttia yhtymän budjetista. Mikäli kiinteistökannassa ei tapahdu muutoksia, vuosikulujen arvioidaan nousevan vuoteen 2026 mennessä nykyisestä 3,37 miljoonasta eurosta 3,87 miljoonaan euroon. Samalla ajalla verotulojen kuitenkin arvioidaan laskevan 18,5 miljoonasta eurosta 16 miljoonaan euroon.

Valtuustossa oltiin yksimielisiä kiinteistöihin kohdistettavien säästöjen tarpeellisuudesta.

– Tämä on suurin päätös, mitä tässä salissa on ainakaan kymmeneen vuoteen tehty. Jos luovutaan useista kiinteistöistä, pitää olla myös suunnitelma, miten toimintaa sijoitetaan tulevaisuudessa esimerkiksi vuokratiloihin, huomautti valtuutettu Esa Taipale.

Kiinteistösuunnitelmassa luvataan huolehtia kirkoista ja kappeleista, jotka ovat toiminnan keskuksia ja edustavat arvo- ja kulttuuriperintöä. Toimintaa pyritään keskittämään niihin. Kiinteistösuunnitelmassa kiinnitetään huomiota myös muun muassa terveisiin, esteettömiin ja monipuolisiin tiloihin. Ympäristöasiat otetaan huomioon energiaratkaisuissa sekä elinkaariajattelussa.

Vuoden 2020 budjetiksi arvioidaan 21,3 miljoonaa euroa

Kirkkovaltuusto hyväksyi torstaina seurakuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion kokonaiskehyksen. Tuloslaskelma perustuu 17,9 miljoonan euron kirkollisverotulo- ja 2,3 miljoonan euron valtionrahoitusarvioon. Ulkoisten toimintatuottojen määräksi on arvioitu 5,1 miljoonaa euroa ja kuluiksi 21,3 miljoonaa euroa.

Investointeihin on varattu 1,9 miljoonaa euroa ja lainanlyhennyksiin 0,7 miljoonaa euroa. Toiminnan sisällölliseksi painopisteeksi vahvistettiin ”Kirkko on enemmän – kerro se kaverille”.

Valtuusto hyväksyi myös pienet muutokset kuluvan vuoden investointisuunnitelmaan. Levon hautausmaalle rakennetaan polttoaineen jakelupiste 25 000 eurolla, Renkomäen seurakuntakodissa uusitaan ilmanvaihtokoneet 35 000 eurolla ja Nastolan hautausmaalle rakennetaan pumppaamo ja sadetusjärjestelmä 25 000 eurolla.

Muutokset eivät vaikuta vuoden 2019 investointien kokonaismäärärahaan, joka on 2,3 miljoonaa euroa.

Markus Luukkonen

Jaa artikkeli