Hollolan nuoret odottavat, että heidän äänensä kuuluu seurakunnassa

Hollolan seurakunta sai syksyn 2018 vaaleissa uusia nuoria vaikuttajia, kun kirkkovaltuustoon pääsi peräti kolme 18-vuotiasta. Kuva Sovituksenkirkosta. Kuva: Markus Luukkonen

Kirkko kutsuu nuoria mukaan myös päätöksentekoon. Hollolan seurakunnassa kutsun kuulivat viime syksynä sekä ehdokkaat että äänestäjät: kirkkovaltuustoon pääsi peräti kolme 18-vuotiasta.

Hollolassa nuorekasta virtaa valtuustoon toivat abiturientit Sanni-Maria Tiihonen, Santeri Nousjoki ja Topias Rauhamaa.

Ensimmäiset kuukaudet valtuustossa ovat takana. Politiikassakin aktiivisesti mukana olevat Tiihonen ja Nousjoki tuntuvat jonkin verran pettyneiltä: seurakunnan päätöksentekoon osallistuminen ei ole vastannut odotuksia. Valtuustoon pääsy ei takaakaan vaikuttamista ja tiedonkulku on tuntunut puutteelliselta.

Tiedonkulusta on keskusteltu

Hollolan seurakunnan vt. kirkkoherra Leevi Ruonakoski vastaa kritiikkiin:

– Hollolan seurakunnassa kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston työnjako ei poikkea muista seurakunnista. Kirkkolaki ja kirkkojärjestys antavat raamit siihen. Kirkkoneuvosto kokoontuu useammin ja johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa. Neuvosto ottaa kantaa enemmän käytännön asioihin, valtuusto päättää suurista linjoista.

Neuvoston ja valtuuston välisestä tiedonkulusta on Ruonakosken mukaan keskusteltu. Koulutuspäivänä on käsitelty muun muassa sitä, saavatko valtuutetut tarpeeksi tietoa neuvoston päätöksistä.

– Keskustelimme siitä, miten kirkkovaltuuston jäsenet voisivat olla mukana keskustelemassa asioista jo valmisteluvaiheessa ja siten ovat paremmin kartalla asioista, kun ne tulevat valtuuston päätettäväksi. Muutosta aiempaan tehtiin jo sen verran, että jatkossa kirkkovaltuuston jäsenille lähetetään sähköpostiin linkki kirkkoneuvoston pöytäkirjaan.

Ruonakosken mukaan on puhuttu myös sähköisestä alustasta, johon valtuuston jäsenet pääsisivät keskustelemaan asioista jo ennen kuin ne tulevat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

– Viranhaltijoilla on keskeinen vastuu tiedottamisesta, samalla kuitenkin valtuustoryhmät voisivat varmasti miettiä, miten he voivat tiedottaa ryhmänsä valtuuston jäseniä asioista, Ruonakoski muistuttaa.

Nuorten kiinnostus hienoa

Nuorten kiinnostus seurakunnan päätöksentekoa kohtaan on Ruonakosken mielestä hienoa.

– Vaalituloksen jälkeen moni ehkä odotti nuoria kirkkoneuvostoon. Vaaleissa olleet ehdokasryhmät kävivät keskustelua neuvostopaikasta ja kukin ryhmä esitti ehdokkaita neuvostoon. Tämän prosessin tuloksena yksikään näistä kolmesta nuoresta ei tullut nimetyksi neuvostoon.

Ruonakoski muistuttaa valtuustokauden olevan vasta alussa.

– Uusi valtuusto ei ole kovin paljon päässyt työskentelemään sisällöllisten asioiden parissa. Toivon, että myös nuoret luottamushenkilöt pääsevät vaalikauden kuluessa aktiivisesti mukaan seurakunnan päätöksentekoon ja voivat kokea sen, että myös heitä kuullaan.

"Uusi valtuusto ei ole kovin paljon päässyt työskentelemään sisällöllisten asioiden parissa", arvioi Hollolan seurakunnan vt. kirkkoherra Leevi Ruonakoski.
 

Pekka Paloranta

Jaa artikkeli