Lahden seurakunnat jatkaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa

Lahden seurakuntayhtymä on tällä hetkellä iltapäivätoiminnan suurin palveluntuottaja Lahdessa. Kuva: Markku Lehtinen

Lahden yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 7. helmikuuta koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan avustussopimuksen. Uusi sopimuskausi on voimassa 1.8.2019–31.7.2021.

Sopimuksessa Lahden kaupunki ostaa seurakunnalta aamu- ja iltapäivätoimintaa. Seurakunta sijoittaa toimintaan myös omaa rahaa.

Lahden kaupungin palveluntuottajalle maksama avustus on 90 euroa kuukaudessa lasta kohden. Erityistä tukea tarvitsevista lapsista korvaus on 180 euroa.

Lahden seurakuntayhtymä on tällä hetkellä iltapäivätoiminnan suurin palveluntuottaja Lahdessa. Seurakunnan organisoiman toiminnan laajuus vaihtelee 300–350 lapsen välillä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kulut seurakuntayhtymälle ovat noin 670 000 euroa vuodessa. Tästä 91 prosenttia katetaan kerhotoiminnasta saatavilla korvauksilla ja maksutuotoilla.

Hiippakuntamuutos hiertää yhä

Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli pitkään vireillä olevasta hiippakuntajaon tarkistamisesta. Kirkkohallituksen esityksessä Lahden alueen seurakuntia ollaan siirtämässä Tampereen hiippakunnasta osaksi Mikkelin hiippakuntaa. Kirkkoneuvosto sai kirkkovaltuustolta tehtäväksi selvittää, voiko Hollolan rovastikunta tehdä yhteisen kannanoton hiippakuntavaihdoksen estämiseksi.

Asiasta on sen jälkeen keskusteltu rovastikunnan kirkkoherrojen kokouksessa. Johtopäätös on ollut, ettei kaikkien hyväksymää kannanottoa ole mahdollista toteuttaa.

Lahden seurakuntayhtymä on kuitenkin ottanut aiemmin jo kahdesti kantaa sen puolesta, ettei Lahden seurakuntia pidä siirtää osaksi Mikkelin hiippakuntaa.

Urkuviikolle 6 000 euron avustus

Lahden yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi myös Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien liittämisen Lahden IT-alueeseen sekä päätti ostaa henkilöstöravintolan palvelut edelleen Fazer Food Serviceltä (Amica).

Lahden kansainvälinen urkuviikko saa seurakuntayhtymältä 6000 euron avustuksen. Lisäksi seurakuntayhtymä tarjoaa urkuviikolle tilat sekä huoltaa Lahden Ristinkirkon soittimen.

Ensimmäisen kerran seurakuntavaalien jälkeen kokoontunut kirkkoneuvosto nimesi lisäksi uudet edustajat eri toimikuntiin.

Markus Luukkonen

Jaa artikkeli