Seurakuntayhtymän Nastolan metsien hakkuut puhututtavat

Kiistanalaiset hakkuut kohdistuisivat Nastolan kirkonkylällä metsikköihin, jotka sijaitsevat Iso-Kukkasen eteläpäässä, Rauhanniemen ja Hevosniemen välillä sekä kirkonkylältä Rakokiveen vievän ulkoilureitin varrella. Kuva: Markku Lehtinen

Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti viime kokouksessaan, että seurakuntayhtymä hakkauttaa Nastolan kirkonkylällä metsiään.

Nyt Nastolan seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Ohto Oksanen on jättänyt hakkuupäätöksestä oikaisuvaatimuksen.

Yhteinen seurakuntaneuvosto päätti hakkauttaa metsiä Luomaniemen lähialueilla, sekä kirkonkylällä Iso-Kukkasen rantaan rajoittuvalla alueella ja kirkonkylältä Rakokiveen johtavan ulkoilureitin varrelta. Oikaisuvaatimuksessaan Oksanen vaatii peruttavaksi Iso-Kukkasen läheisyyteen sijoittuvien kohteiden hakkuupäätöksen.

Oksanen perustelee oikaisuvaatimustaan sillä, että hakkuupäätöstä tehtäessä on jätetty riittävästi huomioimatta alueiden ympäristöarvot. Näitä alueita ovat Iso-Kukkasen rantaan rajoittuva metsikkö, joka sijoittuu jo nyt rauhoitetun Rauhanniemen sekä Hevosniemen väliin ja sen eteläpuolelle sijoittuva, ulkoilureitin varrella oleva metsikkö.

Näistä ulkoilureitin varrella olevaan kuusikkoon on päätetty tehdä avohakkuu ja Iso-Kukkasen rantaan rajoittuva metsikkö päätöksen mukaan harvennushakataan.

Ohto Oksanen toteaa oikaisuvaatimuksessaan, että metsien hoito ja ympäristönsuojelulliset näkökohdat ovat Lahden seurakuntayhtymälle uusia asioita, koska sille tuli metsiä hoidettavaksi vasta kun Nastolan liittyi Lahteen.

Oikaisuvaatimuksessa myös todetaan, että alueiden luontoarvoihin verrattuna hakkuista saatava myyntitulo jää vähäiseksi.

Hakkuutuloksi on arvioitu 100 000 euroa, josta pitää vähentää metsien noin 16 000 euron uudistuskulut.

Hakattavaksi suunnitellut alueet voitaisiin suojella Metso-ohjelmalla. Tässä vaihtoehdossa seurakunta saisi suojelusta Metso-ohjelmasta noin 53 000 euron korvauksen.

Oksanen esittää, että Lahden seurakuntayhtymä päivittää metsäsuunnitelmansa ottaen huomioon ympäristönsuojelunäkökulmat. Päivitetty metsäsuunnitelma tulisi viedä Lahden seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

- Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on tehnyt päätöksen metsäsuunnitelman hyväksymiseksi kokouksessaan 28.9.2016 ilman, että sillä on ollut tosiasiallista mahdollisuutta ottaa kantaa metsänhoitotoimenpiteiden ympäristövaikutuksiin, Oksanen toteaa oikaisuvaatimuksessaan.

- Yhteisellä kirkkovaltuustolla ei metsäsuunnitelmaa hyväksyttäessä ole ollut käytettävissään tietoa käsiteltävien metsäalueiden luontoarvoista, niiden vaikutuksista alueen nykyisten ja mahdollisten tulevien luonnonsuojelualueiden arvoon tai niiden vaikutuksista alueen virkistyskäyttöön, Ohto Oksanen jatkaa.

Markku Lehtinen
markku.lehtinen@evl.fi

Jaa artikkeli