Seurakuntien palvelut verkossa laajenevat

Lahden IT-aluekeskuksen tietohallintopäällikkö Jussi Ubaleht haluaa, että seurakunnat palvelevat seurakuntalaisia hyvin myös verkon kautta.

Lahden seurakuntayhtymässä valmistellaan parhaillaan sähköistä asiointia kastevarauksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkosivuille on tulossa ajanvarausohjelma, jossa on mahdollista varata lapsen kasteaika, paikka ja pappi. Seurakuntayhtymä on mukana hankkeessa, jossa tätä palvelua kehitetään yhdessä Oulun, Turun ja Vantaan seurakuntayhtymien kanssa. Vantaalla on käytössään pilottiversio varausohjelmasta.

- Lahden seurakuntayhtymässä palvelu otetaan näillä näkymin käyttöön syksyyn mennessä, kertoo Lahden IT-aluekeskuksen tietohallintopäällikkö Jussi Ubaleht.

- Tämä helpottaa pienten lasten vanhempia, kun he voivat varata kasteajan silloin kun heille itselleen parhaiten sopii. Varaaminen ei ole sidottu virastoaikoihin. Ja samalla onnistuu tarvittaessa juhlapaikankin varaus.

Kun varaus on tehty, pappi ottaa yhteyttä vanhempiin ja sopii kastekeskustelun ajankohdan. Kastevarauksien ohella kehitteillä on myös vastaanottoaikojen sähköinen varaus diakoniatyöntekijöille. Tämä palvelu on mahdollista ottaa käyttöön jo keväällä. Myöhemmin sähköinen asiointi on tarkoitus laajentaa vielä vihkivarauksiin.

- Tämä ei suinkaan tarkoita, että tulevaisuudessa puhelimeen ei enää vastattaisi. Meille voi edelleen soittaa ja tulla myös ihan paikan päälle, muistuttaa Jussi Ubaleht.

Ilmoittautumiset ja todistukset verkosta

Lahden seurakuntayhtymässä on jo tällä hetkellä mahdollista asioida jonkin verran suoraan verkkosivujen kautta. Lähes kaikkiin kerhoihin ja leireille ilmoittautumiset tehdään verkkolomakkeilla. Viime vuoden alkupuolella otettiin käyttöön verkkolehti, joten seurakuntien Kirkonseutu-lehteä voi lukea vaikkapa puhelimella tai muulla älylaitteella.

Seurakunnilta tilataan paljon erilaisia todistuksia. Tällaisia ovat virkatodistus, sukuselvitys perunkirjoitusta varten, todistus avioliiton esteiden tutkinnasta sekä sukututkimus. Virkatodistuksen ja sukuselvityksen voi tilata Lahden seurakuntayhtymän verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. Lomake otettiin käyttöön viime vuoden lopulla. Valmisteilla on lisäksi sähköinen lomake, jolla voisi panna vireille avioliiton esteiden tutkinnan.

Jumalanpalvelusta voi kuunnella kotona

Uusi palvelu on myös jumalanpalvelusten striimaus eli suoratoisto verkossa. Jumalanpalveluksia voi siis kuunnella verkon välityksellä Keski-Lahden seurakunnasta. Palvelua on käytetty nyt pari kuukautta. Seuraavaksi se laajenee Launeen seurakuntaan. Näin ne seurakuntalaiset, jotka eivät pääse paikan päälle, voivat osallistua oman seurakuntansa messuun kotona. Linkki suoratoistopalveluun löytyy Lahden seurakuntayhtymän verkkosivulta.

Palveluita verkossa:

Kuuntele jumalanpalvelusta Lahden seurakunnista täällä.

Tilaa virkatodistus.

Seurakuntien palvelut

Sukuselvitys ja sukututkimus

Sukuselvitys on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä. Sukuselvitystä tarvitaan yleensä viranomaiskäyttöön, jossa on selvitettävä henkilö – ja perhesuhdetiedot pitkältä ajalta. Tällaisia ovat esim. perunkirjoitukset, lainhuudot ja muut kuolinpesän asioiden hoitamiseen liittyvät tilanteet.

Lahden seurakuntien (Keski-Lahden, Launeen, Joutjärven, Salpausselän ja Nastolan seurakunnan) jäsenenä olleista henkilöistä, heidän perheenjäsenistä ja sukujen eri vaiheista voi tilata sukututkimuksen Lahden seurakuntien keskusrekisteristä. Lahden seurakuntien vanhimmat kirkonkirjat ovat peräisin 1910-luvulta. Tätä vanhemmat Lahden  kirkonkirjojen tiedot löytyvät Hollolan seurakunnasta. Nastolan seurakunnan vanhimmat kirjat ovat peräisin 1870-luvulta.

www.lahdenseurakunnat.fi
Maritta Roslakka
maritta.roslakka@evl.fi
@

Jaa artikkeli