Kirkolle laaditaan energia- ja ilmastostrategia

Kirkko asettaa konkreettiset tavoitteet omien tilojensa ja toimintansa hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle.

Kirkkohallituksen täysistunto päätti kokouksessaan tammikuussa, että kirkon ilmastotyölle asetetaan strategiset tavoitteet. Tarkoituksena on päivittää vuonna 2008 voimaan tullutta Kirkon ilmasto-ohjelmaa Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus.

Nyt laadittava strategia on tahdonilmaus kirkon sitoutumisesta ilmastotyöhön osana kansallisia tavoitteita, ja se asettaa konkreettiset tavoitteet kirkon tilojen ja toiminnan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi vuosiin 2030 ja 2050 mennessä. Strategia asettaa tavoitteita rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja kestävien energiamuotojen käyttöönoton edistämiseksi kaikessa kirkon toiminnassa. Tavoitteena on myös syventää kirkon työtä ympäristökasvattajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Lisäksi valmisteilla on kirkon ympäristödiplomijärjestelmän uudistaminen. Järjestelmässä on nyt mukana yli sata seurakuntaa. Uuden järjestelmän on määrä tulla voimaan vuoden 2020 alussa, joten laadittava energia- ja ilmastostrategia ehtii vaikuttaa kirkon ympäristöjärjestelmän sisältöön ja jalkautua seurakuntien toimintaan.

Kirkkohallituksen täysistunto päätti asettaa työryhmän, jonka puheenjohtajaksi nimetään ilmastotutkija Laura Riutta Helsingin yliopistosta. Strategiatyöryhmän tulee saada työ valmiiksi tammikuun 2019 loppuun mennessä.

Kirkon viestintä

Jaa artikkeli