Koululaisten teesit päättäjien tietoon

Heikki Kotinurmi Launeen seurakunnasta, Nina Tetri-Mustonen ja Katri Nivala Keski-Lahden seurakunnasta sekä Simopekka Vänskä Salpausselän seurakunnasta käyvät läpi koululaisten kirjoittamia teesejä.

Lahden Syyskylän reformaatiovuoden tapahtumassa koulujen kuudesluokkalaiset naulasivat omat teesinsä kaikkien kaupunkilaisten nähtäväksi. Seurakuntien lapsiasiavaltuutetut ovat nyt käyneet kaikki koululaisten teesit läpi ja koonneet niistä yhteenvedon. Tämä yhteenveto toimitetaan seurakuntien päättäjien ja lasten asioista päättävien viranhaltijoiden käyttöön, jotta he voivat ottaa ne huomioon toiminnassaan.

Teeseissä toivotaan paljon sitä, että lapsia kuunnellan päätöksenteossa ja heidän mielipteensä otettaisiin huomioon. Myös yksinäisyyden, kaveruuden, kiusaamisen ja toisten arvostaminen ovat teemoja, jotka nousevat esiin monissa teeseissä. Koululaiset toivovat myös lisää edullisia harrastusmahdollisuuksia ja huolleettuja urheilupaikkoja. Teeseissä vaaditaan erityisesti kaikkien tasavertaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Myös ympristöstä huolehtiminen on esillä koululaisten teeseissä. Lapset haluavat muistuttaa, että tämä maapallomme on kaikkien yhteinen, joten ympäristöstä on pidettävä nykyistä parempaa huolta.

Maritta Roslakka
maritta.roslakka@evl.fi
@

Jaa artikkeli