Pääkirjoitukset

Pitkä tie päättäjäksi

Miten pääsee vaikuttajaksi Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon? No, asettumalla seurakuntavaaleissa ehdolle, keräämällä äänestäjiltä tarvittavan määrän luottamusta ja tulemalla valituksi seurakuntien maallikkoelimiin. Näin ainakin teoriassa.

Syksyllä 2018 kannettiin huolta muun muassa menneen valtuustokauden päättäjien ikäjakaumasta. Yhteisenä etuna on pidetty sitä, että kirkon eri edustustoissa on sopivassa suhteessa kokemusta ja nuoruuden intoa, sillä kirkkoa pitää uudistaa siinä missä muitakin instituutioita. Vaalituloksen perusteella uusiutumista tapahtui ainakin Hollolassa, jossa kirkkovaltuustoon valittiin harvinaisesti kolme abiturienttia. Heinolassakin nuorin uusi valtuutettu on parikymppinen. Tilanne näyttää haasteellisemmalta Lahdessa ja Asikkalassa. Lahdessa 51 valtuutetun joukossa on vain yksi alle 30-vuotias, ja Asikkalasta ei löydy lainkaan alle 35-vuotiaita.

Hollolassa olisi nyt tuhannen taalan mahdollisuus kuulla nuoria ja uudistaa toimintaa sellaiseen suuntaan, jossa nuoret viihtyvät. Muutaman kuukauden kokemuksella nuorista valtuutetuista kuitenkin paistaa lievä pettymys. Vaikutusmahdollisuudet ovat rivivaltuutettuna vähäisemmät kuin luultiin, eikä tiedonsaantikaan ole täysin vastannut odotuksia.

Pyhyyden ja hengellisyyden kokemukset kiinnostavat myös Y- ja Z-sukupolvia, eli vuosituhannen taitteessa aikuistuneita ja heitä nuorempia diginatiiveja. He eivät silti välttämättä koe kirkkoa omakseen, jos sen toimintakulttuuri ja ilme kumpuavat paria sukupolvea vanhempien tavoista ja käytännöistä. On yllättävän yleistä, että kirkon arvot sekä sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistävä toiminta tunnustetaan, muttei silti löydetä seurakunnasta itselle kiinnostavaa toimintaa. Väliinputoajia ovat usein nuorisotyövaiheen ohittaneet nuoret aikuiset, jotka eivät vielä tai enää tarvitse lapsi- ja perhetyön tarjoamia palveluita.

Voimme aina rohkaista, että olkaa kärsivällisiä, teidän aikanne tulee vielä. Jos kuitenkin onnistumme samalla turhauttamaan vaaleissa mandaatin saaneen nuoren, voimme aiheuttaa enemmän vahinkoa kuin saatamme edes ymmärtää.

Markus Luukkonen

Jaa artikkeli