Nina
Tetri-Mustonen

Hyvä paimen

Jeesuksen käskyissä rakkauden ääni

Me ihmiset olemme aina halunneet muutoksia ja uutta, mutta usein samaan aikaan muutos ja uusi on koettu pelottavana ja uhkanakin. Muutokseen ja uuteen saatamme suhtautua epäillen, torjuvasti ja jopa vihamielisesti.

Se, mihin olemme oppineet ja jonka parissa olemme eläneet, koetaan turvalliseksi. Oli sitten kyseessä tottumus, ajattelutapa tai asenne. Mitä emme ymmärrä ja mikä on vierasta, on uhka, väärin ja Jumalan tahdon vastaista.

Jeesuksen ajan uskonnollisen puolueen jäsenet olivat omaksuneet tapasäädöstön, joka määritteli monia juutalaisen ihmisen elämään liittyviä asioita. Säädöstön opettamisen kautta muokattiin asenteita ja ajattelutapaa haluttuun suuntaan. Sääntöjä ja määräyksiä oli lukematon joukko ja niiden noudattaminen oli tärkeää.

Ajatus oli, että sääntöjen ja määräysten noudattamisen kautta ihminen oli kelvollinen Jumalan edessä. Joidenkin määräysten rikkomisesta oli määrätty rangaistuksia, joista ankarimpia oli sapattimääräyksen rikkominen.

Monelle uskonnollisen puolueen jäsenelle oli hämmentävää, että Jeesus opetti Jumalan valtakunnasta, mutta rikkoi yhtenään tärkeitä säädöksiä ja määräyksiä.

Kerran Jeesus opetuslastensa kanssa kulki viljapellon laitaa katkoen tähkäpäitä. Fariseukset (kuinka sattuivatkaan olemaan lähistöllä) kysyivät Jeesukselta, että miksi opetuslapset tekivät sellaista, mitä ei ole lupa sapattina tehdä. Tämä ei tietenkään ollut kysymys, vaan kritiikki johon ei odotettukaan vastausta.

Jeesus kuitenkin vastaa, että sapatti on tarkoitettu ihmistä varten, eikä ihmistä sapattia varten.

Kymmenen käskyä, jonka yksi osa on sapattikäsky, on tarkoitettu suojelemaan ihmistä ja luomakuntaa. Käskyissä kuuluu rakkauden ääni, ja ne kiteytyvätkin Jeesuksen mukaan: rakasta Jumalaa ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Käsky ei ole itsetarkoitus, vaan elämää suojeleva asia.

Liian monien uskonnollisten sääntöjen ja asenteiden hedelmänä on ollut ja on rakkaudettomia sanoja ja tekoja.

Tavat ja perinteet ovat hyviä, jos ne ovat rakkauden palveluksessa. Joillekin fariseuksille oli tärkeämpää vahtia ihmisten säädösten noudattamista kuin nähdä edessään oleva Jumalalle rakas lähimmäinen. He eivät voineet nähdä Jeesuksen tuomaa muutosta ja uutta Jumalan muutoksena ja uutena. Näenkö minä? Näetkö Sinä?

seurakuntapastori

Jaa artikkeli