Tämän päivän vanhus on eilisen päivän nuori

Kun olemme kulkeneet vuosikymmenten matkan, maisema on avara. Ikääntyminen ei ole ollut yksiviivainen tapahtuma; vanhuutta on tullut rakennettua koko elämänkulun ajan. Aika havahduttaa myös siihen, että tulevaisuuden perspektiivi lyhenee ja menneisyyden perspektiivi kasvaa.

Elämänkokemus on tärkeä mielen hyvinvoinnin voimavara. Mielen tasapaino voi olla sitä, että luo ja ylläpitää myönteistä mieltä myös sellaisissa olosuhteissa, joihin ei voi vaikuttaa. Viisaat ja kokeneet kertovat, että näkökulman vaihtamisen taito on merkittävää, ja että se on vahvistettavissa olevaa taitoa. Oman elämän juonelle, järjestykselle ja tapahtumien merkityksille on mahdollista löytää muotonsa ja paikkansa osana elämän kokonaisuutta.

Elämän tarkoituksellisuuden pohdinnassa ja löytämisessä on kyse mahdollisuuksien tunnistamisesta omassa elämässä sekä tietoisesti itselle tärkeiden ja arvokkaiden asioiden ja kokemusten äärelle pysähtymisestä.

Vanhuuden ymmärtäminen on elämän luonteen ja ihmisenä olemisen ymmärtämistä. Elämän rajallisuus ja ennakoimattomuus sekä riippuvuus toisista ihmisistä koskettavat vastavuoroisesti meitä kaikkia.

Vanhuudesta on ammennettavissa elämänvoimaa.

Vanhuudessa ihminen alkaa muuttaa tavoitteitaan, mutta vanhuus ei sammuta kykyä nauttia täysipainoista elämää. Kiitollisuus pienistä ja arkisista asioista ja myönteinen puhe itsestä ja vanhenemisesta voi luoda nuoremmille ihmisille toivoa ja elämänmyönteistä kuvaa vanhenemisesta.

Realistiset tarinat omasta elämästä, koetusta ja opitusta välittävät luottamusta siihen, että erilaiset ajat vaihtelevat elämässä. Vaikeuksista huolimatta elämä kantaa ja hankalien aikojen jälkeen seuraa taas hyviä aikoja. Elämänasenne välittyy näiden tarinoiden kautta ja ne voivat olla hyvin merkityksellisiä nuoremmille sukupolville. Iäkkäämpien ihmisten äänen ja kokemusten kuuleminen voi avata maisemia myös yleiseen hyvinvointia ja onnellisuutta koskevaan keskusteluun. Vanhuudesta on ammennettavissa elämänvoimaa.

Harva meistä ajattelee, että ikä on minun tärkein ominaisuuteni. Mikä sinulle antaa eniten tarkoitusta elämässäsi? Mitä toivot elämältäsi?

Tämän päivän nuori on huomisen päivän vanhus.

Kirjoittaja on sielunhoidon koordinaattori ja diakonissa.

Päivi Rask

Jaa artikkeli