Kuin kukkia tien varrelle

Musiikki tuo turvaa ja lohtua saattohoidettavalle lähdön hetkellä.

Heli Heikkilä on Heinolan seurakunnan varhaiskasvatuksen työalajohtaja. Kuva: Laura Visapää

Kun Heli Heikkilä istui 96-vuotiaan isoäitinsä vuoteen vierellä tämän viimeisinä elinpäivinä, hän lauloi.

- Lauloin isoäidille virsiä, joista tiesin hänen pitävän. Vaikka isoäiti ei enää juuri itse pystynyt puhumaan tai laulamaan, hän puristi kättäni laulun tahdissa.

Heikkilän isoäiti kuoli Jobin kirjan sanoin ”elämästä kylliksi saaneena”.

Tästä Heikkilän kokemuksesta ja omasta musiikkiharrastuksesta lähti liikkeelle hänen opinnäytetyönsä musiikin käytöstä saattohoidossa. Jyväskylän yliopiston musiikinlaitokselle tehty kandityö Saatanko sävelin liittyy musiikkiterapian opintoihin.

Kandityön empiirinen aineisto perustuu Jyränkölän setlementin saattohoidon vapaaehtoistyöntekijöille tehtyyn kyselyyn. Heikkilän tutkielmassa yhdistyvät saattohoito, vapaaehtoistyö ja musiikki

- Musiikin vaikutuksista on tiedetty jo kauan. Kuuloaisti on yleensä viimeinen, joka ihmisen aisteista toimii. Olen kuullut kertomuksia, miten hyvinkin lähellä kuolemaa oleva ihminen saattaa vielä reagoida lauluun.

Saattohoito keskittyy kuolevan hyvinvointiin, kun parantavaa hoitoa ei enää ole.

- Saattohoito on lempeää läsnäoloa. Kuolevan hyvinvoinnilla on neljä ulottuvuutta: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen. Musiikilla voidaan vaikuttaa erityisesti psyykkiseen, sosiaaliseen ja hengelliseen ulottuvuuteen. Kuoleman läheisyys on useimmiten myös kriisi. Kuolemassa pelottaa sen tuntemattomuus.

Lähellä kuolemaa ihminen käy läpi suruprosessin eri vaiheineen.

- Musiikilla voidaan laittaa kukkia tien varteen ja toivottaa hyvää matkaa, kuvaa Heikkilä.

Saattohoito lähti liikkeelle Englannista hospice-liikkeenä, joka peräänkuulutti laitoshoidon tilalle inhimillisempää kuolevan kohtaamista.

”Kun ei voida tehdä enää mitään, voidaan tehdä vielä paljon”. Heikkilä sanoo, että jo toisen ihmisen läsnäolo kuolevan luona luo turvallisuuden tunnetta ja toisen ihmisen ääni auttaa hahmottamaan todellisuutta.

- Musiikki tuo turvaa ja lohtua ja välittää myötäelämistä. Sillä voidaan ilmaista sellaista, mihin ei ole sanoja. Musiikki on elämän läsnäoloa kuolevan luona. Vaikka kuoleva ei pysty enää kommunikoimaan, musiikin mahdollisuudet eivät lopu.

- Meidän kulttuuriimme on aina kuulunut virsien laulaminen kuolevan luona. Jos saattohoidon aikana hengelliset kysymykset nousevat esille, musiikilla on siihen osa-alueeseen paljon annettavaa paitsi sävelinä, myös sanoina. Virret ja hengelliset laulut ovat rukousta.

Heikkilä iloitsee, että kyselytutkimuksen mukaan jokainen saattohoitaja on käyttänyt musiikkia, luonut kuolevalle äänimaailman laululla, hyräilyllä tai soitolla.

- Olen iloinen, että musiikkia on käytetty luontevasti saattohoidossa. Sillä hetkellä ei mietitä, osaako laulaa tai hyräillä nuotilleen.

Saattohoitajat eivät rajanneet musiikkia virsiin tai muuhun hengelliseen musiikkiin. Kaikkea on käytetty virsistä humppaan.

- Saattohoidossa on laulettu kuolevalle merkityksellisiä lauluja. Helposti ajatellaan kapea-alaisesti, että lähdön hetkellä virret ovat ainoa oikea valinta, mutta kuolevan oma mielimusiikki vaikuttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Mikäli saattohoitaja ei tiedä lempimusiikkia, lapsuudesta tutut kehtolaulut, koululaulut ja muut elämän kaaren alkupuolelle vievät laulut ovat hyviä.

Kaikille musiikki ei kuitenkaan ole merkityksellistä ja kaikki eivät jaksa ääntä. Tätä tulee kunnioittaa ja arvioida jokaisen saatettavan kohdalla. Jokainen on ainutkertainen ja jokaisen lähtö on arvokas hetki. Tutkimukset viittaavat siihen, että musiikilla voidaan vaikuttaa myönteisesti myös elämän loppuvaiheessa. Musiikin avulla voidaan lähtijälle toivottaa: Hyvää matkaa!

Laura Visapää
laura.visapaa@evl.fi
@

Jaa artikkeli